Gimnaziu.info

 
  

Asia – Regiuni (1)

Asia de Nord cuprinde un relief ce creşte altitudinal de la vest spre est şi de la nord spre sud, un climat rece, cu întinse suprafeţe de sol îngheţat permanent, o vegetaţie predominantă de taiga, fluvii mari şi resurse naturale deosebite (cărbuni, gaz metan, petrol, diamante, minereuri neferoase); este formată din patru mari subunităţi: Câmpia Siberiei de Vest, Podişul Siberiei Centrale,...

Substantivul, Locuţiunea substantivală, Pronumele personal

Substantivul este partea de vorbire care denumeşte fiinţe, lucruri, fenomene ale naturii, însuşiri, acţiuni, stări sufleteşti. Substantivele – sunt comune sau proprii. – sunt simple sau compuse. – sunt de trei genuri: masculin, feminin, neutru. – au două numere: singular şi plural. Există substantive defective de plural (miere) sau defective de singular (tăiţei). Cazurile...

Puterea mecanică, Randamentul Mecanic, Energia mecanică

Puterea mecanică medie (P) este mărimea fizică scalară egală cu raportul dintre lucrul mecanic (L) efectuat de o forţă şi timpul (Δt) în care se efectuează acest lucru mecanic: P = L/Δt Unitatea de măsură pentru puterea mecanică în S.I.: watt (W). [P]SI = [L]SI/[Δt]SI = J/s = W Un watt este puterea mecanică a unei forţe ce efectuează un lucru mecanic de un joule în timp de o...

Molecule, caracteristici, clasificare

Molecula este cea mai mică particulă dintr-o substanţă care poate exista în stare liberă şi care prezintă toate proprietăţile substanţei respective. Caracteristici ale moleculelor: – sunt particule materiale, neutre din punct de vedere electric; – între moleculele aceleiaşi substanţe se află spaţii intermoleculare variabile. De mărimea acestor spaţii depinde volumul substanţei:...

Elemente componente ale operei, operetei şi baletului

Elemente componente ale operei, operetei şi baletului Uvertura este o piesă orchestrală ce se cântă înaintea unei reprezentaţii de teatru muzical (operă, operetă şi balet). Ea conţine mai multe teme muzicale din spectacolul pe care îl deschide. Un spectacol de scenă este divizat în mai multe acte. Actele, ca la orice spectacol teatral, reprezintă etapele principale în desfăşurarea...

Masa atomică relativă, Mol de atomi, Structura sistemului periodic, Valenţa, Ionii

Masa atomică relativă a unui element reprezintă numărul care arată de câte ori masa unui atom este mai mare decât unitatea atomică de masă. Cantitatea în grame dintr-un element, numeric egală cu masa atomică, se numeşte mol de atomi. Cantitatea în grame dintr-un element care conţine 6,023 • 1023 atomi se numeşte mol de atomi (mol). Structura sistemului periodic Proprietăţile fizice...

Muzica populară, Muzica cultă

Muzica populară Obiceiul este ansamblul manifestărilor legate, fie de o anumită dată calendaristică, fie de un anumit eveniment din viaţa omului. Colinda este un gen muzical străvechi cu funcţie de evocare, urare şi de felicitare. Cântecul de stea este colindatul cu steaua în seara de Ajun. Textul acestui cântec exprimă momentul naşterii Domnului şi este inspirat din Evanghelie. Cântecul...

Reguli de calcul cu radicali

Reguli de calcul cu radicali Radicalul unui produs de numere raţionale pozitive este egal cu produsul radicalilor numerelor raţionale respective. √a · b = √a · √b , oricare ar fi a, b ∈ Q+ Radicalul câtului a două numere raţionale pozitive este egal cu câtul radicalilor celor două numere raţionale. √a/b = √a / √b , oricare ar fi a ∈ Q+ şi b ∈ Q+ Introducerea...

Elemente de limbaj muzical, Timbrul vocal şi instrumental

Elemente de limbaj muzical O scară muzicală care cuprinde de la două până la patru sunete diferite se numeşte scară oligocordică. O scară muzicală care cuprinde cinci sunete diferite ce se desfăşoară treptat, se numeşte scară pentacordică (penta = cinci). Între cele cinci sunete pot exista diferite salturi. O astfel de scară muzicală se numeşte scară pentatonică. Modul este un...

Rădăcina pătrată, Numere iraţionale, Numere reale

Rădăcina pătrată a unui număr natural pătrat perfect Se numeşte rădăcina pătrată a unui număr natural pătrat perfect a, numărul natural x care verifică relaţia x² = a. √a = x <=> x² = a √a2 = a (√a)2 = a Rădăcina pătrată a unui număr raţional pozitiv pătrat perfect Un număr raţional pozitiv a se numeşte pătrat perfect dacă există un număr raţional x astfel...

Sistemul osos

Scheletul este alcătuit din trei părţi: cap, trunchi, membre. Scheletul capului este format din cutia craniană şi oasele feţei. Scheletul trunchiului este format din coloana vertebrală, stern şi coaste. Coloana verebrală este alcătuită din 33-34 vertebre. Acestea se suprapun, iar spaţiile libere din interiorul lor formează canalul vertebral în care este adăpostită măduva spinării....

Verbul “to speak” la timpurile Prezent, Trecut şi Viitor

Nominal Forms Infinitive: to speak Participle: spoken Gerund: speaking Present  Past  Future  I speak I  spoke I  will speak you speak you spoke you will speak he speaks he  spoke he  will speak we speak we  spoke we  will speak you speak you spoke you will speak they speak they spoke they will speak Exemple de propoziţii cu verbul “to speak”: I speak English as often...

Randamentul mecanic, Energia mecanică, Energia cinetică, Energia potenţială

Lucrul mecanic efectuat de forţa activă se numeşte lucru mecanic consumat (Lc). Lucrul mecanic al forţei necesare pentru a învinge forţa rezistentă se numeşte lucru mecanic util (Lu). Raportul dintre lucrul mecanic util (Lu) şi lucrul mecanic consumat (Lc) se numeşte randament mecanic (η). η = Lu/Lc Energia mecanică Proprietăţii unui sistem fizic de a fi capabil să exercite forţe...

Lecţie de vocabular: A comanda într-un restaurant / Ordering in a Restaurant

A = Adjective (Adjectiv), ADV = Adverb, IDM = Idiom, N = Noun (substantiv), V = Verb An appetizer – un aperitiv = N A small dish at the beginning of a meal, a starter – un fel de mâncare mic servit la începutul mesei, un aperitiv. A chef – un bucătar şef = N A skilled cook – un bucătar foarte priceput. Chives – arpagic = N A small onion-like herb commonly added to potatoes...