Gimnaziu.info

 
  

Epoca Modernă – Vocabular (1)

Cod civil: ansamblu de norme juridice care reglementează raporturile sociale civile dintre indivizi (contracte, obligaţii, moşteniri etc.). Drept de primogenitură: drept feudal în virtutea căruia, la moartea tatălui, fiul născut primul moştenea întreaga avere. Drept divin: normă care afirmă puterea absolută a regelui în virtutea calităţii sale de reprezentant al lui Dumnezeu pe pământ. Cens:...

Lentile

Lentila este un mediu transparent şi omogen, mărginit de două suprafeţe din care cel puţin una nu este plană. Lentilele mai groase la mijloc şi mai subţiri la extremităţi le numim lentile covergente. Lentilele mai subţiri la mijloc şi mai groase la extremităţi le numim lentile divergente. Axa optică principală este axa de simetrie a lentilei. Centrul optic (O) este punctul din interiorul...

Asia

Asia este cel mai întins şi cel mai populat continent. Continentul, înconjurat din mai multe părţi de oceane şi mări, are mari peninsule, insule şi arhipelaguri. Asia are cele mai mari înălţimi ale Terrei. Continentul este format din scuturi ce aparţin unor unităţi tectonice diferite, sudate printr-un sistem de munţi tineri (sistemul alpino-himalayan). Există o mare varietate de forme...

Reflexia luminii, Refracţia luminii

Reflexia luminii Reflexia luminii este fenomenul de întoarcere a luminii în mediul din care a venit, când întâlneşte suprafaţa de separare dintre două medii. Prima lege a reflexiei Raza incidentă, normala şi raza reflectată sunt în acelaşi plan. A doua lege a reflexiei Unghiul de reflexie şi unghiul de incidenţă au aceeaşi măsură (<i ≡<r). Dacă unghiul de incidenţă este...

Aerul – Soluţie gazoasă. Poluarea aerului

Aerul constituie învelişul gazos al Pământului, înveliş numit atmosferă. În antichitate, filozofii susţineau că aerul este o substanţă simplă, imponderabilă (nu are masă). Mai târziu, fizicienii Torricelli şi Galilei au demonstrat experimental că aerul are masă, iar chimistul Lavoisier a dovedit că aerul este un amestec de azot şi oxigen. La sfârşitul secolului XIX-lea, s-a descoperit...

Editura, colecţia, textul, tema, vocabularul

Editura este întreprinderea care se ocupă cu editarea de cărţi sau de publicaţii. Colecţia cuprinde opere literare sau ştiinţifice grupate după anumite criterii (tematic, în funcţie de publicul căruia i se adresează etc.) Asteriscul este semnul grafic în formă de steluţă care se pune după un cuvânt pentru a indica trimiterea la o notă aflată la subsolul paginii. Când se vorbeşte...

Dan, căpitan de plai de Vasile Alecsandri

Poemul Dan, căpitan de plai de Vasile Alecsandri Frunză verde de mălai; Cine merge sus la rai? Merge Dan, şoiman de plai, C-a ucis el mulţi duşmani, Un vizir şi patru hani. Frunză verde lemn de brad, Cine merge jos în iad? Merg tătarii lui Murad, C-au ucis în zi de mai Pe Dan, căpitan de plai! I Bătrânul Dan trăieşte ca şoimul singuratic În peştera de stâncă, pe-un munte...

Epoca modernă

Secolul al XIX-lea a fost numit “secolul revoluţiilor” pentru că, prin acţiunea revoluţiilor agrară, industrială, din transporturi şi comunicaţii, precum şi a celor social-politice, Europa şi lumea întreagă şi-au înnoit structura şi aspectul. Progresele ştiinţei şi ale tehnicii au făcut ca, în industrie, “era” cărbunelui şi a fierului să fie urmată de...

Cele mai bune imprimante color pentru elevi şi studenţi

Aţi auzit probabil printre păţaniile colegilor cum aceştia şi-au cumpărat diverse imprimante şi au fost complet dezamăgiţi. Din păcate nereuşita se datorează unei slabe informări, neefectuate cu seriozitate înaintea cumpărării. Ce fel de probleme au întâmpinat? Unii au cumpărat imprimante ce nu aveau opţiunea color şi acum trebuie să se rezume doar la nuanţe de gri, alţii au...

Aliaje

Cele mai vechi monede metalice cunoscute în istorie au fost bătute în regatul Lidiei, din Asia Mică, în secolul al VIII-lea î.Hr. Purtând sigiliul regelui Gyges, acestea erau confecţionate din “electron” – un aliaj natural de aur şi argint. De cele mai multe ori, metalele sunt folosite în industrie sub formă de aliaje, care au calităţi superioare metalelor pure componente....

Chimie, Materie, Corp, Substanţă, Material, Proprietăţi, Fenomene

Chimia este ştiinta materiei. Ea studiază compoziţia, proprietăţile şi transformările substanţelor. Chimia este o ştiinţă experimentală. Pentru a putea efectua experimente chimice avem nevoie de un laborator de chimie, de ustensile şi aparatură de laborator precum: balon Würtz, pahar Erlenmeyer, pahar Berzelius, mensură (cilindru gradat), pâlnie de separare, pâlnie de filtrare, sticlă...

Ştiaţi că … (1)

Musca de casă este transmiţătorul unor boli ca: febra tifoidă, tuberculoza, dizenteria, holera şi boli produse de viermi paraziţi. Există peste 250.000 de specii de gândaci, foarte mulţi fiind dăunători. Albinele lucrătoare, dintr-o familie, produc într-o zi 1 kg de miere. Pentru a obţine 1 g de venin sunt necesare 10.000 de albine. Există rase de fluturi-de-mătase care se pot hrăni...

Europa de Est

Europa de Est, care ocupă aproape jumătate din suprafaţa continentului, are aspectul unei regiuni mai omogene şi mai uniforme decât celelalte părţi ale sale. Această caracteristică este datorată în primul rând reliefului jos şi uniform pe întreaga sa întindere pe care celelalte componente (clima, râurile, vegetaţia) se suprapun, împrumutându-i dimensiunea spaţială. Belarus este...

Mamifere carnivore

Pisica domestică are ca strămoş pisica sălbatică. A fost domesticită în Egipt, de unde s-a răspândit în toată lumea. Este un animal frumos, curat, graţios şi ataşat de cei care o îngrijesc. Corpul este acoperit cu o blană scurtă, de diferite culori. Capul are forma rotundă, datorită maxilarelor scurte. Fiind un animal de pradă, are simţuri bine dezvoltate. Ochii, de diferite culori,...