Gimnaziu.info

 
  

Clorul

Simbol chimic: Cl Masa atomică: 35,5 1 mol Cl = 35,5 g; conţine 6,023 • 1023 atomi Cl Formula chimică: Cl2 MCl2 = 71 1 mol Cl2 = 71 g; conţine 6,023 • 1023 molecule Cl2 Stare naturală: Clorul se găseşte în natură mai ales sub formă de compuşi: NaCl, MgCl2 , KCl. În organismul uman, clorul este conţinut în plasma sangvină şi în lichidul intracelular. Obţinere: în industrie,...

Schimbarea stării de agregare

Trecerea unei substanţe din stare solidă în stare lichidă se numeşte topire. Trecerea unei substanţe din stare lichidă în stare solidă se numeşte solidificare. Solidificarea este fenomenul invers topirii. Legile topirii (solidificării) – La presiune constantă, pe toată durata topirii (solidificării), temperatura rămâne constantă. Temperatura la care se topeşte (solidifică)...

Dicţionar Geografie (1)

Alogen – care se deosebeşte prin natură şi origine de mediul în care se află. Carpatic – referitor la sistemul Munţilor Carpaţi; prin carpatică se înţelege că în alcătuirea reliefului o componentă majoră sunt Carpaţii. Danubian – referitor la Dunăre, ţările danubiene sunt cele traversate de Dunăre. Pontic – referitor la Marea Neagră, denumită în scrierile...

Schimbarea valorii gramaticale

Schimbarea valorii gramaticale sau conversiunea este mijlocul intern de îmbogăţire a vocabularului prin care se formează cuvinte noi prin trecerea de la o parte de vorbire la alta. Trecerea aceasta se face fără a modifica forma cuvântului, adică fără a adăuga ceva, ca în cazul derivării sau compunerii. Cuvântul format prin conversiune se comportă în comunicare ca partea de vorbire la...

Carbonul

Simbolul chimic: C Masa atomică: 12 1 mol C = 12 g; conţine 6,023•1023 atomi C Stare naturală: Carbonul formează numai 0,35% din masa scoarţei terestre. În stare liberă se află sub formă de diamant, grafit, fulerene şi cărbuni de pământ. Sub formă de compuşi se află în substanţe anorganice, precum CO2, CaCO3, MgCO3 şi în toate substanţele organice. Utilizări ale carbonului:...

Difuzia, Agitaţia termică, Căldura, Propagarea căldurii

Fenomenul de pătrundere a moleculelor unui corp printre moleculele altui corp, fără intervenţia unei forţe exterioare, se numeşte difuzie. Fenomenul de difuzie apare în toate stările de agregare ale corpurilor. Mişcarea dezordonată şi continuă a moleculelor unei substanţe se numeşte agitaţie termică. Suma energiilor cinetice şi potenţiale ale tuturor moleculelor unui corp reprezintă...

Oxigenul

Oxigenul Simbol chimic: O Masa atomică: 16 1 mol O = 16 g; conţine 6,023 • 2023 atomi O Formula chimică: O2 MO2 = 32 1 mol O2 = 32 g; conţine 6,023 • 2023 molecule O2 Stare naturală. Oxigenul este cel mai răspândit element de pe Pământ (49%). Se găseşte liber în aerul atmosferic (21%). Sub formă de compuşi se găseşte atât în apă, oxizi, săruri ale acizilor oxigenaţi, minerale...

Anul şcolar 2015-2016 (Modificat!) – Cursuri, teze, vacanţe

Anul şcolar 2015-2016 – Cursuri, teze, vacanţe Conform NOULUI Ordin MECS nr. 5.079/2015 publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 686 din 10 septembrie 2015 (puteti consulta mai jos vechiul ordin MECS) Anul şcolar 2015-2016 are 36 de săptămâni de cursuri, însumând 175 de zile lucrătoare. Pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are 36 de săptămâni, din care durata cursurilor este de 35...

Compunerea, Procedee de compunere, Prefixoidele, Sufixoidele

Compunerea este mijlocul intern de îmbogăţire a vocabularului prin care se formează cuvinte noi, unind termeni diferiţi. Termenii din care se formează un cuvânt compus îşi pierd, de cele mai multe ori, sensul pe care îl au când există independent. Cuvintele compuse sunt: substantive (mătasea-broaştei), verbe (a binevoi), adjective (cumsecade), pronume (fiecare), numerale (douăzeci),...

Principiul fundamental al hidrostaticii, Principiul vaselor comunicante, Presiunea atmosferică, Legea lui Pascal, Legea lui Arhimede

Hidrostatica studiază lichidele în echilibru. Un lichid este în echilibru atunci când fiecare porţiune de lichid este în repaus. Principiul fundamental al hidrostaticii Diferenţa de presiune între două puncte ale unui lichid în echilibru este numeric egală cu greutatea unei coloane din acel lichid, care are ca bază unitatea de suprafaţă şi ca înălţime distanţa dintre planele care...

Nemetale, Hidrogenul

În sistemul periodic metalele sunt separate de nemetale printr-o linie mai groasă în zigzag. Trecerea de la caracter metalic la caracter nemetalic nu se face brusc. Există o serie de elemente care prezintă atât caracter metalic cât şi caracter nemetalic; acestea sunt numite semimetale şi se află de o parte şi de alta a liniei în zigzag: B, Si, Ge, As, Se, Sb, Te, Po, At. Proprietăţi fizice...

Derivarea, Sufixele, Prefixele

Derivarea este mijlocul intern de îmbogăţire a vocabularului prin care se formează cuvinte noi cu ajutorul sufixelor şi al prefixelor. Sufixele sunt sunetele sau grupurile de sunete adăugate după rădăcină. Sufixele sunt: – lexicale, când formează cuvinte noi; – gramaticale, când creează forme gramaticale (sufixe de timp şi de mod); – lexico-gramaticale, când exprimă,...

Presiunea, Presiunea hidrostatică

Presiunea (p) este mărimea fizică scalară care exprimă forţa de apăsare exercitată uniform şi perpendicular pe unitatea de suprafaţă: p = F/S F este modulul forţei de apăsare şi S este aria suprafeţei pe care se exercită uniform şi perpendicular forţa F. Unitatea de măsură pentru presiune în S.I.: pascal (Pa) [p]SI = [F]SI/[S]SI = N/m2 = Pa. Alte unităţi de măsură pentru presiune,...

Vocabularul, Caracterul latin al limbii române, Dubletul etimologic

Vocabularul sau lexicul este format din totalitatea cuvintelor care există în limbă. Vocabularul este compartimentul cel mai supus schimbării. Vocabularul limbii române cuprinde aproximativ 120.000 de cuvinte. Vocabularul fundamental cuprinde cuvintele cele mai importante şi care sunt înţelese de toţi vorbitorii unei limbi. Vocabularul fundamental al limbii române cuprinde aproximativ 1500...

Aliteraţia, Asonanţa, Inversiunea, Invocaţia, Epitetul, Metafora, Simbolul, Oximoronul, Genul liric

Aliteraţia şi asonanţa sunt figuri de stil sonore care constau în repetarea unor sunete în interiorul unui vers. În cazul aliteraţiei se repetă consoane sau silabe iniţiale, aflate, de obicei, în rădăcina cuvintelor; în cazul asonanţei se repetă aceeaşi vocală accentuată. Termenul de asonanţă este adesea folosit pentru a denumi rima imperfectă. Inversiunea este figura de stil care...

Transportul de mărfuri

Mijloacele de transport mărfuri se clasifică în funcţie de calea de comunicaţie astfel: – terestre (auto şi feroviar); – pe apă (maritim şi fluvial); – aerospaţial. Transportul terestru Pentru a fi rentabile, mijloacele de transport marfă trebuie să transporte mai repede şi la un preţ de cost cât mai scăzut o cantitate mare de mărfuri. Firmele producătoare de astfel...

Imn lui Ştefan cel Mare de Vasile Alecsandri

„Imn lui Ştefan cel Mare” de Vasile Alecsandri La poalele Carpaţilor, Sub vechiul tău mormânt, Dormi, erou al românilor, O! Ştefan, erou sfânt! Ca sentinele falnice Carpaţii te păzesc Şi de sublima-ţi glorie Cu secolii şoptesc. Când tremurau popoarele Sub aprigii păgâni, Tu le-apărai cu braţele Vitejilor români. Cu drag privindu-ţi patria Şi moartea cu dispreţ, Măreţ...

Predicatul

Predicatul este verbal şi nominal. Predicatul verbal poate fi exprimat prin: verb predicativ, locuţiune verbală, adverb predicativ, locuţiune adverbială, interjecţie predicativă. Predicatul nominal este alcătuit din verb copulativ + nume predicativ. Verbele copulative sunt la un mod personal. Numele predicativ este simplu şi multiplu. Numele predicativ se exprimă prin: – substantiv...

Ecuația stoechiometrică

Ecuaţiile chimice reprezintă o scriere prescurtată a reacţiilor chimice cu ajutorul simbolurilor chimice şi al formulelor chimice. Acestea au o semnificaţie calitativă, indicând substanţele care participă la reacţia chimică, şi o semnificaţie cantitativă, exprimând numărul de moli de reactanţi şi de produşi. Înlocuind într-o reacţie chimică simbolurile şi formulele substanţelor...

Anatomia sistemului circulator

Inima este un organ musculos şi cavitar, de mărimea pumnului drept, care cântăreşte aproximativ 300 grame. Este situată în cutia toracică, în spatele sternului, între cei doi plămâni. Vârful său, îndreptat spre stânga, se sprijină de diafragmă. Inima este învelită de un sac cu pereţi dubli, numit pericard. Înlăturând pericardul, la suprafaţa muşchiului inimii, numit miocard,...