Gimnaziu.info

 
  

Ariile poligoanelor

Aria triunghiului Dacă triunghiul ABC este dreptunghic atunci AABC = (c1 · c2)/2, unde c1, c2 sunt catete. Dacă triunghiul ABC este echilateral, AABC = (l²√3)/4, unde l este latura triunghiului. Dacă în triunghiul ABC, AM este mediană atunci AABM = AACM. Dacă ΔABC ~ ΔMNP şi AB/MN = k, atunci AABC/AMNP = k². Aria patrulaterului AABCD = AABC + AADC = AABD + ABDC. Dacă patrulaterul...

Scrisoarea III de Mihai Eminescu (Fragment – Bătălia de la Rovine)

Poemul eroic Scrisoarea III de Mihai Eminescu (Fragment – Bătălia de la Rovine) Şi abia plecă bătrânul… Ce mai freamăt, ce mai zbucium! Codrul clocoti de zgomot şi de arme şi de bucium, Iar la poala lui cea verde mii de capete pletoase, Mii de coifuri lucitoare ies din umbra-ntunecoasă; Călăreţii umplu câmpul şi roiesc după un semn Şi în caii lor sălbatici bat cu scările...

Cercul: Definiţii şi notaţii

Fiind dat un punct O şi un număr pozitiv r, se numeşte cerc de centru O şi rază r mulţimea punctelor din plan situate la distanţa r de punctul O. Se notează C(O,r). Uneori prin rază înţelegem segmentul care uneşte centrul cercului cu un punct al cercului. Exemplu: [OP] este rază a cercului C(O,r). Două cercuri se numesc congruente dacă au razele de aceeaşi lungime. Segmentul care uneşte...

America – Ţări şi capitale

America de Nord şi Centrală cuprinde partea nordică a Americii, limita faţă de partea sudică (America de Sud) fiind situată la sud de Canalul Panama. America de Sud formează partea sudică a continentului american, fiind cuprinsă între zona Canalului Panama (care o desparte de America Centrală) şi Capul Horn, (extremitatea ei sudică), având o suprafaţă de 17.800.000 km². America –...

Monologul şi dialogul

Monologul este forma de comunicare în cadrul căreia o persoană/un personaj îşi exprimă gânduri, stări, sentimente, etc.: – fie „vorbind cu sine însuşi”; – fie producând o replică de dimensiuni ample, care nu permite intervenţia unui alt participant în actul comunicării. Monologul poate fi: – interior – dacă mesajul nu se exprimă cu voce tare; –...

Proiecţii ortogonale, Teorema înălţimii, Teorema catetei, Teorema lui Pitagora, Funcţii trigonometrice

Relaţii metrice în triunghiul dreptunghic Proiecţii ortogonale pe o dreaptă – Se numeşte proiecţia ortogonală a unui punct pe o dreaptă piciorul perpendicularei duse din acel punct pe dreaptă. – Se numeşte proiecţia ortogonală a unei figuri geometrice pe o dreaptă mulţimea proiecţiilor punctelor acelei figuri pe dreaptă. Teoreme: 1) Proiecţia unui segment pe o dreaptă...

Paşa Hassan de George Coşbuc

Balada Paşa Hassan de George Coşbuc Pe vodă-l zăreşte călare trecând Prin şiruri, cu fulgeru-n mână. În lături s-azvârle mulţimea păgână. Căci vodă o-mparte, cărare făcând, Şi-n urmă-i se-ndeasă, cu vuiet curgând, Oştirea română. Cu tropote roibii de spaimă pe mal Rup frâiele-n zbucium şi saltă; Turcimea-nvrăjbită se rupe deolaltă Şi cade-n mocirlă, un val după...

Le pronom personnel complément d’objet direct, Le superlatif

Le pronom complément d’objet direct remplace un nom ou un groupe nominal. Le pronom personnel complément d’objet direct (Singulier) Les personnes – Sujet – Pronom COD  1re personne – je – me 2e personne – tu – te 3e personne m. – il – le l 3e personne f. – elle – la l (Pluriel) Les personnes – Sujet – Pronom...

Numeralul

Numeralul este partea de vorbire care exprimă un număr sau ordinea obiectelor prin numărare. Numeralul cardinal exprimă un număr. Numeralele cardinale sunt simple şi compuse. Numeralul ordinal indică ordinea prin numărare. Numeralele cardinale şi ordinale pot fi precedate de articolul demonstrativ (Cei doi citesc. Cel de-al treilea scrie.) Numeralul colectiv exprimă însoţirea, arătând...

America

Continentul american, considerat ca întreg, cuprinzând America de Nord şi Centrală (în jumătatea nordică) şi America de Sud (în jumătatea sudică), are o suprafaţă totală de peste 42 mil. km², foarte apropiată de a Asiei. El este situat în emisfera vestică a planetei noastre. Cele două subdiviziuni majore sunt delimitate de zona Canalului Panama. Cunoscut târziu de europeni, a fost...

Pronumele reflexiv, Pronumele posesiv, Pronumele demonstrativ, Pronumele nehotărât

Pronumele reflexiv exprimă identitatea dintre obiectele asupra cărora se exercită direct sau indirect acţiunea verbelor şi subiectul acestora. Pronumele reflexiv are: – forme accentuate şi neaccentuate; – numai cazurile acuzativ şi dativ; – forme proprii numai pentru persoana a III-a, acestea nedeosebindu-se după număr şi gen. Cazul Acuzativ: – forme accentuate: (pe)...

Alimentele şi importanţa lor

Apa reprezintă 2/3 din greutatea corpului nostru, fiind componentul de bază din citoplasma celulelor, în care sunt dizolvate celelalte substanţe. Ea se găseşte obligatoriu în lichidele corpului, de exemplu în sânge. Sărurile minerale – de calciu, sodiu, fosfor, potasiu, fier, magneziu – sunt prezente în numeroase alimente. Sodiul, de exemplu, se găseşte în bucătărie (clorura...

Tipuri de reacţii chimice

Reacţia de combinare este reacţia chimică în care doi sau mai mulţi reactanţi se unesc formând un singur produs de reacţie. Reacţia de descompunere este reacţia chimică prin care un reactant se transformă în doi sau mai mulţi produşi de reacţie. Reacţia de înlocuire, sau substituţie, este reacţia chimică în care o substanţă simplă ia locul unui element dintr-o substanţă compusă. Reacţia...

Sistemul muscular

Muşchii se grupează în două categorii: – Muşchi scheletici, care sunt prinşi de oase şi formează împreună cu acestea sistemul locomotor. – Muşchi viscerali (ai organelor interne). Muşchii scheletici determina mişcările corpului, au contracţii repezi, dau forma corpului şi contribuie la menţinerea poziţiei verticale. Principalii muşchi scheletici sunt: – muşchii...