Gimnaziu.info

 
  

Muzica populară, Muzica cultă

Muzica populară Obiceiul este ansamblul manifestărilor legate, fie de o anumită dată calendaristică, fie de un anumit eveniment din viaţa omului. Colinda este un gen muzical străvechi cu funcţie de evocare, urare şi de felicitare. Cântecul de stea este colindatul cu steaua în seara de Ajun. Textul acestui cântec exprimă momentul naşterii Domnului şi este inspirat din Evanghelie. Cântecul...

Reguli de calcul cu radicali

Reguli de calcul cu radicali Radicalul unui produs de numere raţionale pozitive este egal cu produsul radicalilor numerelor raţionale respective. √a · b = √a · √b , oricare ar fi a, b ∈ Q+ Radicalul câtului a două numere raţionale pozitive este egal cu câtul radicalilor celor două numere raţionale. √a/b = √a / √b , oricare ar fi a ∈ Q+ şi b ∈ Q+ Introducerea...

Elemente de limbaj muzical, Timbrul vocal şi instrumental

Elemente de limbaj muzical O scară muzicală care cuprinde de la două până la patru sunete diferite se numeşte scară oligocordică. O scară muzicală care cuprinde cinci sunete diferite ce se desfăşoară treptat, se numeşte scară pentacordică (penta = cinci). Între cele cinci sunete pot exista diferite salturi. O astfel de scară muzicală se numeşte scară pentatonică. Modul este un...

Rădăcina pătrată, Numere iraţionale, Numere reale

Rădăcina pătrată a unui număr natural pătrat perfect Se numeşte rădăcina pătrată a unui număr natural pătrat perfect a, numărul natural x care verifică relaţia x² = a. √a = x <=> x² = a √a2 = a (√a)2 = a Rădăcina pătrată a unui număr raţional pozitiv pătrat perfect Un număr raţional pozitiv a se numeşte pătrat perfect dacă există un număr raţional x astfel...

Sistemul osos

Scheletul este alcătuit din trei părţi: cap, trunchi, membre. Scheletul capului este format din cutia craniană şi oasele feţei. Scheletul trunchiului este format din coloana vertebrală, stern şi coaste. Coloana verebrală este alcătuită din 33-34 vertebre. Acestea se suprapun, iar spaţiile libere din interiorul lor formează canalul vertebral în care este adăpostită măduva spinării....

Verbul “to speak” la timpurile Prezent, Trecut şi Viitor

Nominal Forms Infinitive: to speak Participle: spoken Gerund: speaking Present  Past  Future  I speak I  spoke I  will speak you speak you spoke you will speak he speaks he  spoke he  will speak we speak we  spoke we  will speak you speak you spoke you will speak they speak they spoke they will speak Exemple de propoziţii cu verbul “to speak”: I speak English as often...

Randamentul mecanic, Energia mecanică, Energia cinetică, Energia potenţială

Lucrul mecanic efectuat de forţa activă se numeşte lucru mecanic consumat (Lc). Lucrul mecanic al forţei necesare pentru a învinge forţa rezistentă se numeşte lucru mecanic util (Lu). Raportul dintre lucrul mecanic util (Lu) şi lucrul mecanic consumat (Lc) se numeşte randament mecanic (η). η = Lu/Lc Energia mecanică Proprietăţii unui sistem fizic de a fi capabil să exercite forţe...

Lecţie de vocabular: A comanda într-un restaurant / Ordering in a Restaurant

A = Adjective (Adjectiv), ADV = Adverb, IDM = Idiom, N = Noun (substantiv), V = Verb An appetizer – un aperitiv = N A small dish at the beginning of a meal, a starter – un fel de mâncare mic servit la începutul mesei, un aperitiv. A chef – un bucătar şef = N A skilled cook – un bucătar foarte priceput. Chives – arpagic = N A small onion-like herb commonly added to potatoes...

Atomul

Materia este alcătuită din particule foarte mici, numite atomi. Atomul este cea mai mică particulă dintr-o substanţă care nu mai poate fi fragmentată prin procedee chimice obişnuite. Totalitatea atomilor de acelaşi tip formează un element chimic. Substanţa simplă este substanţa alcătuită din atomi identici. Substanţa compusă este substanţa alcătuită din atomi diferiţi. Notaţia...

Fonetica

La despărţirea în silabe: – o consoană între două vocale trece la silaba următoare. – două consoane între două vocale trec, prima, la silaba dinainte şi, a doua, la silaba următoare; dacă în grupul de două consoane a doua este l sau r şi prima este b, c, d, f, g, h, p, t, v, despărţirea se face înaintea întregului grup. – trei sau mai multe consoane între două...

Elementele chimice şi utilizările lor (2)

Scandiu: ecran de televizor, iluminare stadion, detectoare de pierderi de apă. Ytriu: ecrane TV în culori, radare şi lasere, cărămizi refractare. Lantan: electrozi baterie, lentile pentru camere de luat vederi. Actiniu: sursă de neutroni. Titan: schimbător de căldură. Zirconiu:  pietre preţioase, combustibil nuclear. Hafniu: submarine nucleare, comenzi reacţii nucleare. Vanadiu: materiale...

Mecanisme simple, Lucrul mecanic

Mecanisme simple O pârghie este o bară rigidă care se poate roti în jurul unui punct fix, numit punct de sprijin. Raportul forţelor este egal cu raportul invers al braţelor, dacă pârghia este în echilibru. Un scripete fix este folosit pentru a schimba, convenabil, direcţia şi sensul de acţiune al forţei active. La echilibru, modulul forţei active este egal cu modulul forţei rezistente. La...

Materialele plastice, Cauciucul, Sticla

Materialele plastice sunt substanţe sintetice de origine organică obţinute din polimeri. Materialele plastice sunt materiale tehnologice în compoziţia cărora, alături de polimer, pot intra: un plastifiant, o umplutură inertă, un stabilizator şi, după caz, un colorant. Materialele plastice se grupează în termoplastice şi termorigide. Materialele plastice se diferenţiază de alte materiale...

Elementele chimice şi utilizările lor (1)

Hidrogen: combustibil pentru rachete, desulfurizarea petrolului, apă, amoniac. Heliu: gaz pentru baloane, lasere, răcitor centrale nucleare. Litiu: baterii, medicamente, sticlă. Sodiu: becuri, baterii, sare de bucătărie. Potasiu: îngrăşământ agricol, lentile de ochelari, chibrituri şi praf de puşcă. Rubidiu: celule foto-electrice, cercetarea muşchiului inimii. Cesiu: celule foto-electrice,...