Gimnaziu.info

 
  

Materie, Corpuri, Substanţe, Materiale, Fenomenele fizice şi chimice

Materia este tot ce ne înconjoară. Proprietăţi ale materiei: – ocupă un loc în spaţiu – prezintă o masă proprie – se găseşte în continuă mişcare şi transformare – apare sub diferite forme – nu dispare şi nu se creează. Corpuri Porţiuni limitate din materie poartă numele de corpuri. Exemple de corpuri: – apa dintr-un pahar – o bancă –...

Materii prime şi materiale metalice

Procesul tehnologic este definit ca totalitatea operaţiilor tehnologice necesare pentru prelucrarea şi transformarea materiilor prime în produs. Operaţia tehnologică este o etapă în care se produce o transformare fizică sau chimică a materiei prime. Resursele reprezintă totalitatea elementelor mediului natural pe care omul le poate valorifica pentru satisfacerea nevoilor sale. Din resurse...

Sensul propriu, Sensul figurat, Derivarea

Sensul propriu, Sensul figurat Sensul unui cuvânt se stabileşte numai în context, care poate fi înţeles ca un enunţ, ca un text sau ca o situaţie de comunicare în care apare un cuvânt. Sensul propriu este sensul obişnuit al unui cuvânt, cunoscut de toţi vorbitorii şi legat de un aspect din realitate. Sensul propriu are două aspecte: - Sensul propiu de bază – reprezintă ceea ce...

Epoca Modernă – Vocabular (2)

Echilibru european: principiu de organizare a relaţiilor internaţionale potrivit căruia, printr-un sistem de alianţe, trebuia împedicată expansiunea teritorială sau preponderenţa politică a unei mari puteri, în dauna celorlalte. Legitimitate: principiu potrivit căruia pe tronul unei ţări trebuia să se afle monarhi de drept divin (“legitimi”). Statu-quo: situaţie a frontierelor...

Mărimi scalare, mărimi vectoriale

O mărime fizică este scalară dacă în raport cu o unitate de măsură este deplin caracterizată prin valoarea numerică. Exemple de mărimi scalare: lungimea, aria, volumul, masa, temperatura, durata. O forţă este caracterizată de: – punct de aplicaţie – punctul în care acţionează forţa; – valoare numerică (modul) – exprimată în newtoni; – direcţie –...

Epoca Modernă – Vocabular (1)

Cod civil: ansamblu de norme juridice care reglementează raporturile sociale civile dintre indivizi (contracte, obligaţii, moşteniri etc.). Drept de primogenitură: drept feudal în virtutea căruia, la moartea tatălui, fiul născut primul moştenea întreaga avere. Drept divin: normă care afirmă puterea absolută a regelui în virtutea calităţii sale de reprezentant al lui Dumnezeu pe pământ. Cens:...

Lentile

Lentila este un mediu transparent şi omogen, mărginit de două suprafeţe din care cel puţin una nu este plană. Lentilele mai groase la mijloc şi mai subţiri la extremităţi le numim lentile covergente. Lentilele mai subţiri la mijloc şi mai groase la extremităţi le numim lentile divergente. Axa optică principală este axa de simetrie a lentilei. Centrul optic (O) este punctul din interiorul...

Asia

Asia este cel mai întins şi cel mai populat continent. Continentul, înconjurat din mai multe părţi de oceane şi mări, are mari peninsule, insule şi arhipelaguri. Asia are cele mai mari înălţimi ale Terrei. Continentul este format din scuturi ce aparţin unor unităţi tectonice diferite, sudate printr-un sistem de munţi tineri (sistemul alpino-himalayan). Există o mare varietate de forme...

Reflexia luminii, Refracţia luminii

Reflexia luminii Reflexia luminii este fenomenul de întoarcere a luminii în mediul din care a venit, când întâlneşte suprafaţa de separare dintre două medii. Prima lege a reflexiei Raza incidentă, normala şi raza reflectată sunt în acelaşi plan. A doua lege a reflexiei Unghiul de reflexie şi unghiul de incidenţă au aceeaşi măsură (<i ≡<r). Dacă unghiul de incidenţă este...

Aerul – Soluţie gazoasă. Poluarea aerului

Aerul constituie învelişul gazos al Pământului, înveliş numit atmosferă. În antichitate, filozofii susţineau că aerul este o substanţă simplă, imponderabilă (nu are masă). Mai târziu, fizicienii Torricelli şi Galilei au demonstrat experimental că aerul are masă, iar chimistul Lavoisier a dovedit că aerul este un amestec de azot şi oxigen. La sfârşitul secolului XIX-lea, s-a descoperit...

Editura, colecţia, textul, tema, vocabularul

Editura este întreprinderea care se ocupă cu editarea de cărţi sau de publicaţii. Colecţia cuprinde opere literare sau ştiinţifice grupate după anumite criterii (tematic, în funcţie de publicul căruia i se adresează etc.) Asteriscul este semnul grafic în formă de steluţă care se pune după un cuvânt pentru a indica trimiterea la o notă aflată la subsolul paginii. Când se vorbeşte...

Dan, căpitan de plai de Vasile Alecsandri

Poemul Dan, căpitan de plai de Vasile Alecsandri Frunză verde de mălai; Cine merge sus la rai? Merge Dan, şoiman de plai, C-a ucis el mulţi duşmani, Un vizir şi patru hani. Frunză verde lemn de brad, Cine merge jos în iad? Merg tătarii lui Murad, C-au ucis în zi de mai Pe Dan, căpitan de plai! I Bătrânul Dan trăieşte ca şoimul singuratic În peştera de stâncă, pe-un munte...

Epoca modernă

Secolul al XIX-lea a fost numit “secolul revoluţiilor” pentru că, prin acţiunea revoluţiilor agrară, industrială, din transporturi şi comunicaţii, precum şi a celor social-politice, Europa şi lumea întreagă şi-au înnoit structura şi aspectul. Progresele ştiinţei şi ale tehnicii au făcut ca, în industrie, “era” cărbunelui şi a fierului să fie urmată de...

Cele mai bune imprimante color pentru elevi şi studenţi

Aţi auzit probabil printre păţaniile colegilor cum aceştia şi-au cumpărat diverse imprimante şi au fost complet dezamăgiţi. Din păcate nereuşita se datorează unei slabe informări, neefectuate cu seriozitate înaintea cumpărării. Ce fel de probleme au întâmpinat? Unii au cumpărat imprimante ce nu aveau opţiunea color şi acum trebuie să se rezume doar la nuanţe de gri, alţii au...