Gimnaziu.info

 
  

Le pronom personnel complément d’objet direct, Le superlatif

Le pronom complément d’objet direct remplace un nom ou un groupe nominal. Le pronom personnel complément d’objet direct (Singulier) Les personnes – Sujet – Pronom COD  1re personne – je – me 2e personne – tu – te 3e personne m. – il – le l 3e personne f. – elle – la l (Pluriel) Les personnes – Sujet – Pronom...

Numeralul

Numeralul este partea de vorbire care exprimă un număr sau ordinea obiectelor prin numărare. Numeralul cardinal exprimă un număr. Numeralele cardinale sunt simple şi compuse. Numeralul ordinal indică ordinea prin numărare. Numeralele cardinale şi ordinale pot fi precedate de articolul demonstrativ (Cei doi citesc. Cel de-al treilea scrie.) Numeralul colectiv exprimă însoţirea, arătând...

America

Continentul american, considerat ca întreg, cuprinzând America de Nord şi Centrală (în jumătatea nordică) şi America de Sud (în jumătatea sudică), are o suprafaţă totală de peste 42 mil. km², foarte apropiată de a Asiei. El este situat în emisfera vestică a planetei noastre. Cele două subdiviziuni majore sunt delimitate de zona Canalului Panama. Cunoscut târziu de europeni, a fost...

Pronumele reflexiv, Pronumele posesiv, Pronumele demonstrativ, Pronumele nehotărât

Pronumele reflexiv exprimă identitatea dintre obiectele asupra cărora se exercită direct sau indirect acţiunea verbelor şi subiectul acestora. Pronumele reflexiv are: – forme accentuate şi neaccentuate; – numai cazurile acuzativ şi dativ; – forme proprii numai pentru persoana a III-a, acestea nedeosebindu-se după număr şi gen. Cazul Acuzativ: – forme accentuate: (pe)...

Alimentele şi importanţa lor

Apa reprezintă 2/3 din greutatea corpului nostru, fiind componentul de bază din citoplasma celulelor, în care sunt dizolvate celelalte substanţe. Ea se găseşte obligatoriu în lichidele corpului, de exemplu în sânge. Sărurile minerale – de calciu, sodiu, fosfor, potasiu, fier, magneziu – sunt prezente în numeroase alimente. Sodiul, de exemplu, se găseşte în bucătărie (clorura...

Tipuri de reacţii chimice

Reacţia de combinare este reacţia chimică în care doi sau mai mulţi reactanţi se unesc formând un singur produs de reacţie. Reacţia de descompunere este reacţia chimică prin care un reactant se transformă în doi sau mai mulţi produşi de reacţie. Reacţia de înlocuire, sau substituţie, este reacţia chimică în care o substanţă simplă ia locul unui element dintr-o substanţă compusă. Reacţia...

Sistemul muscular

Muşchii se grupează în două categorii: – Muşchi scheletici, care sunt prinşi de oase şi formează împreună cu acestea sistemul locomotor. – Muşchi viscerali (ai organelor interne). Muşchii scheletici determina mişcările corpului, au contracţii repezi, dau forma corpului şi contribuie la menţinerea poziţiei verticale. Principalii muşchi scheletici sunt: – muşchii...

Anul şcolar 2014-2015 – Cursuri, teze, vacanţe

Anul şcolar 2014-2015 are 36 de săptămâni de cursuri, însumând 177 de zile lucrătoare. Pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are 36 de săptămâni, din care durata cursurilor este de 35 de săptămâni, o săptămână fiind dedicată desfăşurării evaluării naţionale. Cursurile claselor a VIII-a se încheie în data de 12 iunie 2015; Anul şcolar 2014-2015 se structurează pe două semestre,...

Asia – Ţări şi capitale

Asia este cel mai întins continent de pe Pământ şi de asemenea cel mai populat. Populaţia Asiei reprezintă mai mult de 60% din întreaga populaţie a Pământului. Pe acest continent se regăsesc 42 de state. Cel mai mare stat ca suprafaţă de pe continentul asiatic este Rusia, iar după populaţie cel mai mare este China. Asia – Ţări şi capitale Arabia Saudită – Ar Riyadh; Armenia...

Curentul electric, Rezistenţa electrică, Legea lui Ohm

Intensitatea curentului electric este aceeaşi în orice punct al unui circuit serie. Tensiunea electrică la bornele grupării în serie a becurilor este egală cu suma tensiunilor la bornele fiecărui bec. Intensitatea curentului electric prin ramura principală este egală cu suma intensităţilor curenţilor prin filamentele celor două becuri legate în paralel. Tensiunea electrică la bornele...

Sistemul osos

Scheletul este alcătuit din trei părţi: cap, trunchi, membre. Scheletul capului este format din cutia craniană şi oasele feţei. Cutia craniană adăposteşte creierul. Scheletul trunchiului este format din coloana vertebrală, stern şi coaste. Coloana vertebrală este alcătuită din 33-34 vertebre. Acestea se suprapun , iar spaţiile libere din interiorul lor formează canalul vertebral în...

Africa – Regiuni

Principalele diferenţieri ale elementelor geografice permit identificarea unor regiuni, iar în fiecare dintre acestea, a unor ţări reprezentative. Africa de Nord are o populaţie preoponderent berbero-arabă. Sudanul este în partea de nord, arab, iar în sud este locuit de populaţii negroide. Având în vedere legătura strânsă cu Egiptul şi ponderea mai mare a populaţiei arabe, îl considerăm...

Africa

Clima Africa este cel mai cald continent al globului. Pe teritoriul Africii întâlnim următoarele tipuri de climă: Climă ecuatorială – se întinde de o parte şi de alta a Ecuatorului, cuprinzând bazinul fluviului Zair şi coasta Golfului Guineii. Principalele caracterisitici ale acestui tip de climă sunt: temperatura medie anuală ridicată (25º-26ºC) şi precipitaţiile abundente. Climă...

Locuţiunea verbală

Locuţiunea verbală este grupul unitar de cuvinte care este sinonim cu un verb şi se comportă în propoziţie ca verbul, fiind determinată de complemente. Locuţiunile verbale au întotdeauna în componenţa lor un verb. Locuţiunile verbale nu pot fi determinate de atribute iar substantivele din componenţa lor sunt, de obicei, nearticulate. În enunţul Mihai a dat vestea proastă a pierderii...