Gimnaziu.info

 
  

Verbele predicative, nepredicative, copulative, auxiliare. Conjugarea verbului

Verbul este partea de vorbire care arată acţiunea, starea sau existenţa. Verbele sunt: – predicative – când pot forma singure predicat; – nepredicative – când nu pot forma singure predicat. Verbele nepredicative, ca şi cele predicative, sunt atât la moduri personale, cât şi la moduri nepersonale. Verbele nepredicative sunt: – copulative – când formează...

Asemănarea triunghiurilor (2)

Centrul de greutate al unui triunghi Teoremă: Medianele unui triunghi sunt concurente, iar centrul de greutate este situat pe fiecare mediană la două treimi faţă de vârf şi o treime faţă de bază. Linia mijlocie în trapez Segmentul care uneşte mijloacele laturilor neparalele ale unui trapez se numeşte linia mijlocie a trapezului. Teoremă (asupra liniei mijlocii în trapez) Într-un trapez...

L’imparfait

Les verbes de I-er groupe radical + terminaisons: -ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient. Regarder Je regard-ais Tu regard-ais Il regard-ait Elle regard-ait Nous regard-ions Vous regard-iez Ils regard-aient Elles regard-aient. Marcher Je march-ais Tu march-ais Il march-ait Elle march-ait Nous march-ions Vous march-iez Ils march-aient Elles march-aient. Il ne marchait pas sur l’herbe. Marchait-il...

Măduva spinării, Encefalul

Măduva spinării, segmentul nervos situat în canalul vertebral, are o formă cilindrică puţin turtită, cu diametrul de aproximativ 1 cm. În interior, substanţa cenuşie este dispusă central, în forma literei H. În exterior se află substanţa albă, formată din fibre nevroase grupate în fascicule ascendente şi descendente. Cele ascendente urcă spre encefal, ducând informaţii, iar cele...

Asemănarea triunghiurilor (1)

Rapoarte de segmente Prin raportul a două segmente înţelegem raportul lungimilor lor. Segmente proporţionale Patru segmente [AB], [CD], [EF], [GH] se numesc proporţionale dacă lungimile lor prezintă termenii unei proporţii, adică dacă AB/CD = EF/GH. Paralele echidistante Trei sau mai multe drepte paralele situate la distanţe egale se numesc paralele echidistante. Teorema paralelelor echidistante Dacă...

Omonimele, Cuvintele polisemantice, Unităţile frazeologice

Omonimele sunt cuvinte cu aceeaşi formă şi cu sens complet diferit. Omonimele pot fi: – părţi de vorbire identice; – părţi de vorbire diferite (omonime lexico-gramaticale). Omofonele sunt cuvintele care se pronunţă la fel. Omografele sunt cuvintele care se scriu la fel. Omonimele sunt obligatoriu omofone. Omonimele pot fi: – totale – când cele două cuvinte sunt identice...

Trapezul, Calculul ariilor

Trapezul Patrulaterul care are două laturi opuse paralele, iar celelalte două neparalele se numeşte trapez. Trapezul care are una dintre laturile neparalele perpendiculare pe baze se numeşte trapez dreptunghic. Trapezul care are laturile neparalele congruente se numeşte trapez isoscel. Proprietăţile trapezului isoscel Teoremă: Într-un trapez isoscel unghiurile alăturate unei baze sunt congruente. Teoremă...

Ochiul, organ de vederii

Datorită simţurilor sale, omul este înformat asupra tuturor factorilor de mediu care îl înconjoară. Prins de o ploaie de vară, el vede picăturile, aude cadenţa şi simte răceala, precum şi puterea rafalelor de vânt. Fără simţuri, omul nu ar putea trăi. Ochiul este organul care captează din mediul înconjurător informaţiile luminoase (excitaţiile, stimulii). Forma, dimensiunile,...

Substanţe şi proprietăţi, Amestecuri şi proprietăţi

Însuşirile caracteristice, cu ajutorul cărora se recunoaşte o substanţă, se numesc proprietăţi. Proprietăţile pot fi: – proprietăţi fizice: gust, miros, culoare, formă, stare de agregare, constante fizice (densitatea, temperatura de topire); – proprietăţi chimice: proprietatea de a arde, proprietatea de a fermenta, proprietatea de a rugini etc. Substanţa pură este substanţa...

Paralelogramul, dreptunghiul, rombul, pătratul

Patrulaterul convex care are laturile opuse paralele se numeşte paralelogram. Proprietăţile paralelogramului - Proprietăţi referitoare la laturi Teoremă: Într-un paralelogram laturile opuse sunt congruente două câte două. Teorema reciprocă 1: Dacă într-un patrulater convex laturile opuse sunt congruente două câte două, atunci patrulaterul este paralelogram. Teorema reciprocă 2: Dacă...

Mişcarea şi echilibrul de translaţie, Mişcarea şi echilibrul de rotaţie, Momentul forţei, Cuplu de forţe

Un corp solid are o mişcare de translaţie dacă, oricare ar fi două puncte ale solidului, segmentul care le uneşte îşi păstrează direcţia în timpul mişcării. Un corp solid are o mişcare de rotaţie, în jurul unei axe fixe (axa de rotaţie), atunci când orice punct al său descrie un arc de cerc cu centrul pe axa de rotaţie. Corpul este în echilibru atunci când sunt îndeplinite simultan...

Numere raţionale (1)

Fracţiile a/b şi c/d se numesc echivalente, şi scriem a/b = c/d, dacă ad = bc Mulţimea fracţiilor echivalente cu fracţia a/b reprezintă numărul raţional a/b. Numerele raţionale a/b şi c/d se numesc egale, şi scriem a/b = c/d, dacă ad = bc (adică dacă fracţiile a/b şi c/d sunt echivalente). Orice număr raţional pozitiv se scrie sub formă de fracţie zecimală cu un număr finit...

Principiul acţiunilor reciproce, Forţa de frecare, Presiunea, Greutatea, Forţa gravitaţională, Interacţiuni electrostatice, Interacţiuni magnetice

Principiul acţiunilor reciproce Dacă un corp acţionează asupra altui corp cu o forţă (numită acţiune) şi cel de-al doilea corp acţionează asupra primului cu o forţă care are acelaşi modul, aceeaşi direcţie, dar sens opus celei dintâi (numită reacţiune). (Acţiuni de contact) Forţa de frecare Ori de câte ori suprafaţa unui corp alunecă pe suprafaţa altui corp, fiecare dintre...

Sinonimele, Antonimele

Sinonimele sunt cuvinte cu formă diferită şi cu sens asemănător. Ele pot fi: – substantive: noroc – şansă; – verbe: a izbuti – a reuşi; – adjective: prietenesc – amical; – pronume: el – dânsul; – numerale: întâiul – primul; – adverbe: mereu – totdeauna; – conjuncţii: deoarece – fiindcă; – prepoziţii:...