Gimnaziu.info

 
  

Teoremele cercului

Teorema 1 (referitoare la arce şi coarde congruente în cerc) Într-un cerc sau în cercuri congruente, coardelor congruente le corespund arce congruente, şi reciproc. Teorema 2 (referitoare la diametrul perpendicular pe o coardă). Într-un cerc, un diametru perpendicular pe o coardă trece prin mijlocul coardei şi determină, pe fiecare dintre arcele subîntinse de coardă, arce congruente. Teorema...

Atributul

Atributul adjectival se exprimă prin: – adjectiv propriu-zis, provenit din verb la participiu, provenit din verb la gerunziu (gerunziu acordat); Exemplu: floare frumoasă – adjectiv pronominal posesiv, demonstrativ, nehotărât, negativ, interogativ, relativ, de întărire; Exemple: casa lui, copilul acesta, băiatul de lângă mine – numeral cu valoare adjectivală cardinal, ordinal,...

Anatomia sistemului digestiv

Totalitatea organelor în care are loc tranformarea alimentelor în substanţe simple, asimilabile, formează sistemul digestiv. Sistemul digestiv este alcătuit din tubul digestiv şi glandele anexe. Tubul digestiv este alcătuit, la rândul lui, din: cavitatea bucală, faringele, esofagul, stomacul, intestinul subţire, intestinul gros. Comunicarea cu mediul extern se realizează prin două orificii:...

Ariile poligoanelor

Aria triunghiului Dacă triunghiul ABC este dreptunghic atunci AABC = (c1 · c2)/2, unde c1, c2 sunt catete. Dacă triunghiul ABC este echilateral, AABC = (l²√3)/4, unde l este latura triunghiului. Dacă în triunghiul ABC, AM este mediană atunci AABM = AACM. Dacă ΔABC ~ ΔMNP şi AB/MN = k, atunci AABC/AMNP = k². Aria patrulaterului AABCD = AABC + AADC = AABD + ABDC. Dacă patrulaterul...

Scrisoarea III de Mihai Eminescu (Fragment – Bătălia de la Rovine)

Poemul eroic Scrisoarea III de Mihai Eminescu (Fragment – Bătălia de la Rovine) Şi abia plecă bătrânul… Ce mai freamăt, ce mai zbucium! Codrul clocoti de zgomot şi de arme şi de bucium, Iar la poala lui cea verde mii de capete pletoase, Mii de coifuri lucitoare ies din umbra-ntunecoasă; Călăreţii umplu câmpul şi roiesc după un semn Şi în caii lor sălbatici bat cu scările...

Cercul: Definiţii şi notaţii

Fiind dat un punct O şi un număr pozitiv r, se numeşte cerc de centru O şi rază r mulţimea punctelor din plan situate la distanţa r de punctul O. Se notează C(O,r). Uneori prin rază înţelegem segmentul care uneşte centrul cercului cu un punct al cercului. Exemplu: [OP] este rază a cercului C(O,r). Două cercuri se numesc congruente dacă au razele de aceeaşi lungime. Segmentul care uneşte...

America – Ţări şi capitale

America de Nord şi Centrală cuprinde partea nordică a Americii, limita faţă de partea sudică (America de Sud) fiind situată la sud de Canalul Panama. America de Sud formează partea sudică a continentului american, fiind cuprinsă între zona Canalului Panama (care o desparte de America Centrală) şi Capul Horn, (extremitatea ei sudică), având o suprafaţă de 17.800.000 km². America –...

Monologul şi dialogul

Monologul este forma de comunicare în cadrul căreia o persoană/un personaj îşi exprimă gânduri, stări, sentimente, etc.: – fie „vorbind cu sine însuşi”; – fie producând o replică de dimensiuni ample, care nu permite intervenţia unui alt participant în actul comunicării. Monologul poate fi: – interior – dacă mesajul nu se exprimă cu voce tare; –...

Proiecţii ortogonale, Teorema înălţimii, Teorema catetei, Teorema lui Pitagora, Funcţii trigonometrice

Relaţii metrice în triunghiul dreptunghic Proiecţii ortogonale pe o dreaptă – Se numeşte proiecţia ortogonală a unui punct pe o dreaptă piciorul perpendicularei duse din acel punct pe dreaptă. – Se numeşte proiecţia ortogonală a unei figuri geometrice pe o dreaptă mulţimea proiecţiilor punctelor acelei figuri pe dreaptă. Teoreme: 1) Proiecţia unui segment pe o dreaptă...

Paşa Hassan de George Coşbuc

Balada Paşa Hassan de George Coşbuc Pe vodă-l zăreşte călare trecând Prin şiruri, cu fulgeru-n mână. În lături s-azvârle mulţimea păgână. Căci vodă o-mparte, cărare făcând, Şi-n urmă-i se-ndeasă, cu vuiet curgând, Oştirea română. Cu tropote roibii de spaimă pe mal Rup frâiele-n zbucium şi saltă; Turcimea-nvrăjbită se rupe deolaltă Şi cade-n mocirlă, un val după...

Le pronom personnel complément d’objet direct, Le superlatif

Le pronom complément d’objet direct remplace un nom ou un groupe nominal. Le pronom personnel complément d’objet direct (Singulier) Les personnes – Sujet – Pronom COD  1re personne – je – me 2e personne – tu – te 3e personne m. – il – le l 3e personne f. – elle – la l (Pluriel) Les personnes – Sujet – Pronom...

Numeralul

Numeralul este partea de vorbire care exprimă un număr sau ordinea obiectelor prin numărare. Numeralul cardinal exprimă un număr. Numeralele cardinale sunt simple şi compuse. Numeralul ordinal indică ordinea prin numărare. Numeralele cardinale şi ordinale pot fi precedate de articolul demonstrativ (Cei doi citesc. Cel de-al treilea scrie.) Numeralul colectiv exprimă însoţirea, arătând...

America

Continentul american, considerat ca întreg, cuprinzând America de Nord şi Centrală (în jumătatea nordică) şi America de Sud (în jumătatea sudică), are o suprafaţă totală de peste 42 mil. km², foarte apropiată de a Asiei. El este situat în emisfera vestică a planetei noastre. Cele două subdiviziuni majore sunt delimitate de zona Canalului Panama. Cunoscut târziu de europeni, a fost...

Pronumele reflexiv, Pronumele posesiv, Pronumele demonstrativ, Pronumele nehotărât

Pronumele reflexiv exprimă identitatea dintre obiectele asupra cărora se exercită direct sau indirect acţiunea verbelor şi subiectul acestora. Pronumele reflexiv are: – forme accentuate şi neaccentuate; – numai cazurile acuzativ şi dativ; – forme proprii numai pentru persoana a III-a, acestea nedeosebindu-se după număr şi gen. Cazul Acuzativ: – forme accentuate: (pe)...

Alimentele şi importanţa lor

Apa reprezintă 2/3 din greutatea corpului nostru, fiind componentul de bază din citoplasma celulelor, în care sunt dizolvate celelalte substanţe. Ea se găseşte obligatoriu în lichidele corpului, de exemplu în sânge. Sărurile minerale – de calciu, sodiu, fosfor, potasiu, fier, magneziu – sunt prezente în numeroase alimente. Sodiul, de exemplu, se găseşte în bucătărie (clorura...

Tipuri de reacţii chimice

Reacţia de combinare este reacţia chimică în care doi sau mai mulţi reactanţi se unesc formând un singur produs de reacţie. Reacţia de descompunere este reacţia chimică prin care un reactant se transformă în doi sau mai mulţi produşi de reacţie. Reacţia de înlocuire, sau substituţie, este reacţia chimică în care o substanţă simplă ia locul unui element dintr-o substanţă compusă. Reacţia...

Sistemul muscular

Muşchii se grupează în două categorii: – Muşchi scheletici, care sunt prinşi de oase şi formează împreună cu acestea sistemul locomotor. – Muşchi viscerali (ai organelor interne). Muşchii scheletici determina mişcările corpului, au contracţii repezi, dau forma corpului şi contribuie la menţinerea poziţiei verticale. Principalii muşchi scheletici sunt: – muşchii...

Anul şcolar 2014-2015 – Cursuri, teze, vacanţe

Anul şcolar 2014-2015 are 36 de săptămâni de cursuri, însumând 177 de zile lucrătoare. Pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are 36 de săptămâni, din care durata cursurilor este de 35 de săptămâni, o săptămână fiind dedicată desfăşurării evaluării naţionale. Cursurile claselor a VIII-a se încheie în data de 12 iunie 2015; Anul şcolar 2014-2015 se structurează pe două semestre,...

Asia – Ţări şi capitale

Asia este cel mai întins continent de pe Pământ şi de asemenea cel mai populat. Populaţia Asiei reprezintă mai mult de 60% din întreaga populaţie a Pământului. Pe acest continent se regăsesc 42 de state. Cel mai mare stat ca suprafaţă de pe continentul asiatic este Rusia, iar după populaţie cel mai mare este China. Asia – Ţări şi capitale Arabia Saudită – Ar Riyadh; Armenia...

Curentul electric, Rezistenţa electrică, Legea lui Ohm

Intensitatea curentului electric este aceeaşi în orice punct al unui circuit serie. Tensiunea electrică la bornele grupării în serie a becurilor este egală cu suma tensiunilor la bornele fiecărui bec. Intensitatea curentului electric prin ramura principală este egală cu suma intensităţilor curenţilor prin filamentele celor două becuri legate în paralel. Tensiunea electrică la bornele...