Gimnaziu.info

 
  

Nemetale, Hidrogenul

În sistemul periodic metalele sunt separate de nemetale printr-o linie mai groasă în zigzag. Trecerea de la caracter metalic la caracter nemetalic nu se face brusc. Există o serie de elemente care prezintă atât caracter metalic cât şi caracter nemetalic; acestea sunt numite semimetale şi se află de o parte şi de alta a liniei în zigzag: B, Si, Ge, As, Se, Sb, Te, Po, At. Proprietăţi fizice...

Derivarea, Sufixele, Prefixele

Derivarea este mijlocul intern de îmbogăţire a vocabularului prin care se formează cuvinte noi cu ajutorul sufixelor şi al prefixelor. Sufixele sunt sunetele sau grupurile de sunete adăugate după rădăcină. Sufixele sunt: – lexicale, când formează cuvinte noi; – gramaticale, când creează forme gramaticale (sufixe de timp şi de mod); – lexico-gramaticale, când exprimă,...

Presiunea, Presiunea hidrostatică

Presiunea (p) este mărimea fizică scalară care exprimă forţa de apăsare exercitată uniform şi perpendicular pe unitatea de suprafaţă: p = F/S F este modulul forţei de apăsare şi S este aria suprafeţei pe care se exercită uniform şi perpendicular forţa F. Unitatea de măsură pentru presiune în S.I.: pascal (Pa) [p]SI = [F]SI/[S]SI = N/m2 = Pa. Alte unităţi de măsură pentru presiune,...

Anul şcolar 2015-2016 – Cursuri, teze, vacanţe

Anul şcolar 2015-2016 are 36 de săptămâni de cursuri, însumând 177 de zile lucrătoare. Pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are 36 de săptămâni, din care durata cursurilor este de 35 de săptămâni, o săptămână fiind dedicată desfăşurării evaluării naţionale. Cursurile claselor a VIII-a se încheie în data de 10 iunie 2016. Anul şcolar 2015-2016 se structurează pe două semestre,...

Vocabularul, Caracterul latin al limbii române, Dubletul etimologic

Vocabularul sau lexicul este format din totalitatea cuvintelor care există în limbă. Vocabularul este compartimentul cel mai supus schimbării. Vocabularul limbii române cuprinde aproximativ 120.000 de cuvinte. Vocabularul fundamental cuprinde cuvintele cele mai importante şi care sunt înţelese de toţi vorbitorii unei limbi. Vocabularul fundamental al limbii române cuprinde aproximativ 1500...

Aliteraţia, Asonanţa, Inversiunea, Invocaţia, Epitetul, Metafora, Simbolul, Oximoronul, Genul liric

Aliteraţia şi asonanţa sunt figuri de stil sonore care constau în repetarea unor sunete în interiorul unui vers. În cazul aliteraţiei se repetă consoane sau silabe iniţiale, aflate, de obicei, în rădăcina cuvintelor; în cazul asonanţei se repetă aceeaşi vocală accentuată. Termenul de asonanţă este adesea folosit pentru a denumi rima imperfectă. Inversiunea este figura de stil care...

Transportul de mărfuri

Mijloacele de transport mărfuri se clasifică în funcţie de calea de comunicaţie astfel: – terestre (auto şi feroviar); – pe apă (maritim şi fluvial); – aerospaţial. Transportul terestru Pentru a fi rentabile, mijloacele de transport marfă trebuie să transporte mai repede şi la un preţ de cost cât mai scăzut o cantitate mare de mărfuri. Firmele producătoare de astfel...

Imn lui Ştefan cel Mare de Vasile Alecsandri

„Imn lui Ştefan cel Mare” de Vasile Alecsandri La poalele Carpaţilor, Sub vechiul tău mormânt, Dormi, erou al românilor, O! Ştefan, erou sfânt! Ca sentinele falnice Carpaţii te păzesc Şi de sublima-ţi glorie Cu secolii şoptesc. Când tremurau popoarele Sub aprigii păgâni, Tu le-apărai cu braţele Vitejilor români. Cu drag privindu-ţi patria Şi moartea cu dispreţ, Măreţ...

Predicatul

Predicatul este verbal şi nominal. Predicatul verbal poate fi exprimat prin: verb predicativ, locuţiune verbală, adverb predicativ, locuţiune adverbială, interjecţie predicativă. Predicatul nominal este alcătuit din verb copulativ + nume predicativ. Verbele copulative sunt la un mod personal. Numele predicativ este simplu şi multiplu. Numele predicativ se exprimă prin: – substantiv...

Ecuația stoechiometrică

Ecuaţiile chimice reprezintă o scriere prescurtată a reacţiilor chimice cu ajutorul simbolurilor chimice şi al formulelor chimice. Acestea au o semnificaţie calitativă, indicând substanţele care participă la reacţia chimică, şi o semnificaţie cantitativă, exprimând numărul de moli de reactanţi şi de produşi. Înlocuind într-o reacţie chimică simbolurile şi formulele substanţelor...

Anatomia sistemului circulator

Inima este un organ musculos şi cavitar, de mărimea pumnului drept, care cântăreşte aproximativ 300 grame. Este situată în cutia toracică, în spatele sternului, între cei doi plămâni. Vârful său, îndreptat spre stânga, se sprijină de diafragmă. Inima este învelită de un sac cu pereţi dubli, numit pericard. Înlăturând pericardul, la suprafaţa muşchiului inimii, numit miocard,...

Subiectul

Subiectul este partea principală de propoziţie care arată cine face acţiunea exprimată de un predicat verbal sau cui i se atribuie o insușire sau o caracteristică exprimată de un predicat nominal. Subiectul este exprimat şi neexprimat. Subiectul exprimat este simplu şi multiplu. Subiectul se exprimă prin: – substantiv în cazul nominativ; – locuţiune substantivală; –...

La préposition, Article partitif, L’adjectif qualificatif

La préposition DE Exprime: a) la possession (le génitif du roumain) – le livre du garçon – le livre de la fillette – le livre de l‘élève – les livres des enfants b) la direction (d’ou l’on vient) – Je viens du cinéma. – Je viens de la gare. – Je viens de l‘école. – Je viens des champs. La préposition À Exprime: a) la...

Deșteaptă-te, române! – Imnul naţional al României

Deșteaptă-te, române! – Imnul naţional al României (Poemul „Un răsunet” de Andrei Mureşanu) La ocazii festive se interpretează doar strofele îngroşate (1, 2, 4 şi 11). Deșteaptă-te, române, din somnul cel de moarte, În care te-adânciră barbarii de tirani! Acum ori niciodată, croiește-ți altă soarte, La care să se-nchine și cruzii tăi dușmani. Acum ori niciodată...

Fiziologia sistemului digestiv

Transformările mecanice, fizice şi chimice pe care le suferă alimentele de-a lungul tubului digestiv poartă, în ansamblu, numele de digestie. Prin digestia mecanică, alimentele sunt zdrobite, sfărâmate şi frământate. Prin digestia fizică se produce dizolvarea lor în salivă şi sucuri digestive, iar prin digestia chimică se produce dizolvarea lor în salivă şi sucuri gastrice, iar prin...

Oceania, Australia şi Antarctida

Continente şi oceane opuse şi îndepărtate pentru europeni – Australia, Antarctida, Oceania şi Oceanul Pacific – formează o lume exotică, cu întinderi nesfârşite de ape şi numeroase insule, cu suprafeţe aride şi îngheţate, foarte slab populate sau nepopulate, care trezesc interesul cercetătorilor. Ansamblul de arhipelaguri şi insule despărţite de întinderile Oceanului...

Sistemul excretor

Sistemul excretor este situat în cavitatea abdominală, sub diafragmă, de-o parte şi de alta a coloanei vertebrale şi este alcătuit din doi rinichi şi din căile urinare: două uretere, o vezică urinară şi o uretră. Rinichii, cu forma unui bob de fasole, au culoarea roşie-cafenie şi o lungime de aproximativ 12 cm. În partea concavă a rinichiului (hil) se observă: artera renală desprinsă...

Prepoziția, Locuţiunea prepoziţională

Prepoziţia este partea de vorbire care leagă un complement sau un atribut de cuvintele determinate. Prepoziţiile sunt: – simple: cu, de, după, în, la, pe etc. – compuse: de la, de pe, de lângă, despre, înspre etc. În limba română contemporană, prepoziţia cere cazul: – acuzativ – marea majoritate a prepoziţiilor: pe, la, până, cu, din etc.; – genitiv –...

Complementele circumstanţiale de loc, de timp şi de mod

Complementul este partea secundară de propoziţie care determină un verb, o locuţiune verbală, un adjectiv, o locuţiune adjectivală, un adverb, o locuţiune adverbială sau o interjecţie. Complementele sunt circumstanţiale, când arată împrejurările în care se desfăşoară o acţiune, şi necircumstanţiale, când nu arată împrejurările în care se desfăşoară o acţiune. Complementul...

Teoremele cercului

Teorema 1 (referitoare la arce şi coarde congruente în cerc) Într-un cerc sau în cercuri congruente, coardelor congruente le corespund arce congruente, şi reciproc. Teorema 2 (referitoare la diametrul perpendicular pe o coardă). Într-un cerc, un diametru perpendicular pe o coardă trece prin mijlocul coardei şi determină, pe fiecare dintre arcele subîntinse de coardă, arce congruente. Teorema...