Gimnaziu.info

 
  

Sistemul osos

Scheletul este alcătuit din trei părţi: cap, trunchi, membre. Scheletul capului este format din cutia craniană şi oasele feţei. Cutia craniană adăposteşte creierul. Scheletul trunchiului este format din coloana vertebrală, stern şi coaste. Coloana vertebrală este alcătuită din 33-34 vertebre. Acestea se suprapun , iar spaţiile libere din interiorul lor formează canalul vertebral în...

Africa – Regiuni

Principalele diferenţieri ale elementelor geografice permit identificarea unor regiuni, iar în fiecare dintre acestea, a unor ţări reprezentative. Africa de Nord are o populaţie preoponderent berbero-arabă. Sudanul este în partea de nord, arab, iar în sud este locuit de populaţii negroide. Având în vedere legătura strânsă cu Egiptul şi ponderea mai mare a populaţiei arabe, îl considerăm...

Africa

Clima Africa este cel mai cald continent al globului. Pe teritoriul Africii întâlnim următoarele tipuri de climă: Climă ecuatorială – se întinde de o parte şi de alta a Ecuatorului, cuprinzând bazinul fluviului Zair şi coasta Golfului Guineii. Principalele caracterisitici ale acestui tip de climă sunt: temperatura medie anuală ridicată (25º-26ºC) şi precipitaţiile abundente. Climă...

Locuţiunea verbală

Locuţiunea verbală este grupul unitar de cuvinte care este sinonim cu un verb şi se comportă în propoziţie ca verbul, fiind determinată de complemente. Locuţiunile verbale au întotdeauna în componenţa lor un verb. Locuţiunile verbale nu pot fi determinate de atribute iar substantivele din componenţa lor sunt, de obicei, nearticulate. În enunţul Mihai a dat vestea proastă a pierderii...

Molecula, Covalenţa, Formula chimică, Masa moleculară, Molul, Reacţiile chimice, Ecuaţiile chimice

Molecula este cea mai mică particulă dintr-o substanţă care poate exista în stare liberă şi care prezintă toate proprietăţile substanţei respective. Valenţa exprimată prin numărul de electroni pe care un atom îi pune în comun cu electronii altui atom (de aceleaşi fel sau diferit) se numeşte covalenţă. Notarea prescurtată a moleculei unei substanţe cu ajutorul simbolurilor chimice...

Difuzia, Calorimetria, Coeficienţii calorici, Capacitatea calorică

Difuzia Fenomenul de pătrundere a moleculelor unui corp printre moleculele altui corp, fără intervenţia unei forţe exterioare, se numeşte difuzie. Fenomenul de difuzie apare în toate stările de agregare ale corpurilor. Calorimetrie Proprietăţii unui corp de a avea o anumită stare de încălzire i se asociază mărimea fizică scalară numită temperatură. Temperatura este deci o mărime...

Asia – Regiuni (2)

Asia de Sud cuprinde Peninsula India şi spaţiul situat până la cele mai mari înălţimi ale munţilor Himalaya. Este denumită uneori „Asia musonică” deoarece aici influenţa musonilor este cea mai puternică, sau „subcontinentul Indian” datorită peninsulei şi a populaţiei indiene. Podişul Dekkan, cele două câmpii străbătute de Ind şi Gange şi versantul sudic...

Asia – Regiuni (1)

Asia de Nord cuprinde un relief ce creşte altitudinal de la vest spre est şi de la nord spre sud, un climat rece, cu întinse suprafeţe de sol îngheţat permanent, o vegetaţie predominantă de taiga, fluvii mari şi resurse naturale deosebite (cărbuni, gaz metan, petrol, diamante, minereuri neferoase); este formată din patru mari subunităţi: Câmpia Siberiei de Vest, Podişul Siberiei Centrale,...

Substantivul, Locuţiunea substantivală, Pronumele personal

Substantivul este partea de vorbire care denumeşte fiinţe, lucruri, fenomene ale naturii, însuşiri, acţiuni, stări sufleteşti. Substantivele – sunt comune sau proprii. – sunt simple sau compuse. – sunt de trei genuri: masculin, feminin, neutru. – au două numere: singular şi plural. Există substantive defective de plural (miere) sau defective de singular (tăiţei). Cazurile...

Puterea mecanică, Randamentul Mecanic, Energia mecanică

Puterea mecanică medie (P) este mărimea fizică scalară egală cu raportul dintre lucrul mecanic (L) efectuat de o forţă şi timpul (Δt) în care se efectuează acest lucru mecanic: P = L/Δt Unitatea de măsură pentru puterea mecanică în S.I.: watt (W). [P]SI = [L]SI/[Δt]SI = J/s = W Un watt este puterea mecanică a unei forţe ce efectuează un lucru mecanic de un joule în timp de o...

Molecule, caracteristici, clasificare

Molecula este cea mai mică particulă dintr-o substanţă care poate exista în stare liberă şi care prezintă toate proprietăţile substanţei respective. Caracteristici ale moleculelor: – sunt particule materiale, neutre din punct de vedere electric; – între moleculele aceleiaşi substanţe se află spaţii intermoleculare variabile. De mărimea acestor spaţii depinde volumul substanţei:...

Elemente componente ale operei, operetei şi baletului

Elemente componente ale operei, operetei şi baletului Uvertura este o piesă orchestrală ce se cântă înaintea unei reprezentaţii de teatru muzical (operă, operetă şi balet). Ea conţine mai multe teme muzicale din spectacolul pe care îl deschide. Un spectacol de scenă este divizat în mai multe acte. Actele, ca la orice spectacol teatral, reprezintă etapele principale în desfăşurarea...

Masa atomică relativă, Mol de atomi, Structura sistemului periodic, Valenţa, Ionii

Masa atomică relativă a unui element reprezintă numărul care arată de câte ori masa unui atom este mai mare decât unitatea atomică de masă. Cantitatea în grame dintr-un element, numeric egală cu masa atomică, se numeşte mol de atomi. Cantitatea în grame dintr-un element care conţine 6,023 • 1023 atomi se numeşte mol de atomi (mol). Structura sistemului periodic Proprietăţile fizice...

Muzica populară, Muzica cultă

Muzica populară Obiceiul este ansamblul manifestărilor legate, fie de o anumită dată calendaristică, fie de un anumit eveniment din viaţa omului. Colinda este un gen muzical străvechi cu funcţie de evocare, urare şi de felicitare. Cântecul de stea este colindatul cu steaua în seara de Ajun. Textul acestui cântec exprimă momentul naşterii Domnului şi este inspirat din Evanghelie. Cântecul...