Gimnaziu.info

 
  

Principiul acţiunilor reciproce, Forţa de frecare, Presiunea, Greutatea, Forţa gravitaţională, Interacţiuni electrostatice, Interacţiuni magnetice

Principiul acţiunilor reciproce Dacă un corp acţionează asupra altui corp cu o forţă (numită acţiune) şi cel de-al doilea corp acţionează asupra primului cu o forţă care are acelaşi modul, aceeaşi direcţie, dar sens opus celei dintâi (numită reacţiune). (Acţiuni de contact) Forţa de frecare Ori de câte ori suprafaţa unui corp alunecă pe suprafaţa altui corp, fiecare dintre...

Inerţia, masa, densitatea, interacţiunea corpurilor, forţa, greutatea

Inerţia este proprietatea generală a corpurilor de a se opune schimbării stării de repaus sau de mişcare rectilinie uniformă. Datorită inerţiei corpurile se comportă diferit la schimbarea stării de repaus sau de mişcare rectilinie şi uniformă. Proprietăţii de inerţie a unui corp i se asociază mărimea fizică numită masă (m). Cu cât inerţia unui corp este mai mare cu atât masa...