Gimnaziu.info

 
  

Punct, dreaptă, plan

Noţiunile fundamentale ale geometriei sunt punctul, dreapta şi planul. Acestea nu se definesc, ci pot fi descrise. Punctul Punctul poate fi considerat urma vârfului unui creion bine ascuţit, lăsată pe foaia de hârtie atunci când o atinge. Îl reprezentam printr-o bulină sau prin două liniuţe care se intersectează. Un punct se individualizează prin poziţia lui. Punctele se notează cu...