Gimnaziu.info

 
  

Introducere în biologie

Ce este biologia ? Biologia este ştiinţa care studiază viaţa. Definiţia biologiei provine din cuvintele greceşti: – bios = viaţă – logos = ştiinţa Viaţă = Toate organismele vii sau toate corpurile cu viaţă. Ramurile biologiei (subştiinţe): – Botanica = ramura biologiei care se ocupă cu studiul plantelor – Zoologia = ramura biologiei care se ocupă cu studiul...