Gimnaziu.info

 
  

Introducere în biologie

Ce este biologia ? Biologia este ştiinţa care studiază viaţa. Definiţia biologiei provine din cuvintele greceşti: - bios = viaţă - logos = ştiinţa Viaţă = Toate organismele vii sau toate corpurile cu viaţă. Ramurile biologiei (subştiinţe): - Botanica = ramura biologiei care se ocupă cu studiul plantelor - Zoologia = ramura biologiei care se ocupă cu studiul animalelor - Anatomia şi...