Adjectivul

Adjectivul este partea de vorbire flexibilă care exprimă o însuşire a unui obiect.

În funcţie de origine, adjectivele se pot clasifica în:
adjective primare
adjective provenite din alte părţi de vorbire prin:
— derivare
— schimbarea valorii gramaticale
(amar, îngheţate, oţelit, senină, măreţ, argintii)

Flexiunea adjectivului este asemănătoare cu a substantivului, cu deosebirea că la adjective categoriile gramaticale gen, număr, caz sunt rezultatul faptului că adjectivul se acordă cu substantivul pe care îl determină.

În funcţie de numărul de forme pe care le ia pentru a indica genul, numărul, cazul, adjectivele se clasifică în:
adjective variabile (au cel puţin două forme pe parcursul flexiunii).
(bun – bună – buni – bune)
(nou – nouă – noi – noi)
adjective invariabile (au o singură formă pe prcursul inflexiunii)
(gri – gri – gri – gri)

În funcţie de numărul de forme de la nominativ singular, adjectivele variabile se clasifică în:
– adjective variabile cu o terminaţie (o singură formă la nominativ singular, pentru masculin-neutru şi feminin).
– adjective variabile cu două terminaţii (două forme la nominativ singular, una pentru masculin-neutru şi alta pentru feminin).

O categorie gramaticală specifică adjectivului este Gradul de comparaţie. Gradul de comparaţie exprima intensitatea cu care se manifestă o însuşire prin comparaţia a două obiecte cu aceeaşi însuşire, prin comparaţie cu o altă insuşire sau cu aceeaşi însuşire manifestată în condiţii diferite.
(pozitiv; comparativ: de superioritate, de egalitate, de inferioritate; superlativ: relativ, absolut)

Nu toate însuşirile pot fi comparate. Deci există adjective fără grade de comparaţie.
(excelent, anterior, total, optim, perfect, viu, rotund)

Adjectivele pot fi aşezate după substantivul determinat sau înaintea acestuia. Atunci când precedă substantivul determinat, adjectivele preiau în mod formal articolul acestuia.
(coloanele înalte – înaltele coloane)

În propoziţie, adjectivele pot îndeplini funcţiile sinctactice de atribut adjectival şi de nume predicativ.

Adjectivul publicat: 2014-03-26T08:36:50+00:00, actualizat: 2017-01-02T08:57:24+00:00 by Gimnaziu.info