Ecuația stoechiometrică

Ecuaţiile chimice

reprezintă o scriere prescurtată a reacţiilor chimice cu ajutorul simbolurilor chimice şi al formulelor chimice. Acestea au o semnificaţie calitativă, indicând substanţele care participă la reacţia chimică, şi o semnificaţie cantitativă, exprimând numărul de moli de reactanţi şi de produşi.

Înlocuind într-o reacţie chimică simbolurile şi formulele substanţelor prin număr de moli, ecuaţia chimică devine ecuaţie stoechiometrică (cuvântul stoechiometric provine din cuvintele greceşti stoikheion, care înseamnă „element” şi metron – „măsură”).

Stoechiometria

este partea chimiei care ne învaţă să determinăm prin calcul, pe baza formulelor şi a ecuaţiilor chimice, masa şi volumul reactanţilor şi pe cele ale produşilor de reacţie. Aceste calcule se utilizează frecvent în laboratoare şi în industrie, pentru a determina cantităţile necunoscute de substanţă participante la o reacţie chimică.

Ecuatii-chimice-Stoechiometria-Scrierea-unei-ecuatii-stoechiometrice

Scrierea unei ecuaţii stoechiometrice

– Scriem ecuaţia reacţiei chimice pe care o studiem:
2 H2 + O2 = 2 H2O

– Înlocuim formulele cu molii substanţelor respective:
2 · 1 mol (H2) + 1 mol (O2) = 2 · 1 mol (H2O)

– Transformăm molii în grame:
2 · 2 grame (H2) + 32 grame (O2) = 2 · 18 grame (H2O)

Ecuația stoechiometrică publicat: 2015-06-02T07:12:51+00:00, actualizat: 2016-04-25T07:28:26+00:00 by Gimnaziu.info

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *