Inerţia, masa, densitatea, interacţiunea corpurilor, forţa, greutatea

Inerţia este proprietatea generală a corpurilor de a se opune schimbării stării de repaus sau de mişcare rectilinie uniformă.

Datorită inerţiei corpurile se comportă diferit la schimbarea stării de repaus sau de mişcare rectilinie şi uniformă. Proprietăţii de inerţie a unui corp i se asociază mărimea fizică numită masă (m). Cu cât inerţia unui corp este mai mare cu atât masa lui este mai mare. Operaţia prin care se măsoară masa unui corp se numeşte cântărire. Unitatea de măsură pentru masă în S.I. este kilogramul (kg).

Densitatea unui corp este mărimea fizică egală cu raportul dinte masa corpului, m şi volumul său, V. Expresia matematică: ρ=m/V. Unitatea de măsură pentru densitate în S.I. este este kilogram pe metru cub.

Masa unui corp a cărui densitate (ρ) este cunoscută se calculează cu relaţia: m=ρ·V; unde V este volumul corpului.

Interacţiunea este acţiunea reciprocă între două corpuri şi se realizează fie prin contactul dintre ele, fie de la distanţă prin intermediul câmpului.

Efectele interacţiunii corpurilor
Fenomenele ce apar în urma interacţiunii corpurilor poartă numele de efecte. Efectele interacţiunii corpurilor pot fi: dinamice şi statice.

Efectul dinamic al interacţiunii corpurilor constă în schimbarea stării de mişcare a corpurilor (modificarea valorii numerice a vitezei sau a direcţiei de mişcare a corpurilor).

Efectul static al interacţiunii corpurilor constă în deformarea acestora (elastică sau plastică).

Un corp se deformează elastic dacă după încetarea interacţiunii cu un alt corp revine la forma iniţială, şi respectiv plastic dacă nu revine la forma iniţială.

Forţa (F) este o măsură a interacţiunii corpurilor. Unitatea de măsură pentru forţă în S.I. este newtonul (N). Instrumentul de măsură pentru forţă este dinamometrul. Piesa principală a dinamometrului este un resort ce se deformează elastic.

Forţele care acţionând asupra corpurilor au ca efect deformarea lor se numesc forţe deformatoare. Deformarea corpurilor poate fi elastică sau plastică. Deformarea elastică a unui corp este proporţională cu forţa deformatoare.

Greutatea unui corp (G) este forţa de atracţie exercitată de Pământ asupra corpului. Unitatea de măsură pentru greutate în S.I. este N. Instrumentul de măsură pentru greutate este dinamometrul.

Relaţia dintre masa (m) şi greutatea (G) a unui corp este: G=m·g
unde g este acceleraţia gravitaţională, a cărui valoare este egală cu greutatea unităţii de masă şi depinde de poziţia (depărtarea) corpului faţă de centrul Pământului. Pentru România g≈9,8 N/kg.

Alte exemple de forţe: forţa de tracţiune, forţa elestică, forţa de frecare, forţe exercitate de fluidele în mişcare, forţe gravitaţionale sau forţe de atracţie universală etc.

Inerţia, masa, densitatea, interacţiunea corpurilor, forţa, greutatea publicat: 2013-11-07T11:15:04+00:00, actualizat: 2016-03-22T13:41:43+00:00 by Gimnaziu.info

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *