Molecule, caracteristici, clasificare

Molecula este cea mai mică particulă dintr-o substanţă care poate exista în stare liberă şi care prezintă toate proprietăţile substanţei respective.

Caracteristici ale moleculelor:
– sunt particule materiale, neutre din punct de vedere electric;
– între moleculele aceleiaşi substanţe se află spaţii intermoleculare variabile. De mărimea acestor spaţii depinde volumul substanţei: când spaţiile intermoleculare cresc sau se micşorează, volumul substanţei creşte sau se micşorează;
– între molecule se exercită forţe de atracţie, numite forţe de coeziune. De atracţia intermoleculară depinde starea de agregare în care se prezintă substanţele: la substanţele solide coeziunea este mare, la cele lichide coeziunea este mică, iar la cele gazoase coeziunea este foarte mică.
– moleculele se află în mişcare continuă. Viteza de mişcare a moleculelor depinde de temperatură. Mişcarea continuă a moleculelor ne ajută să înţelegem unele fenomene, cum ar fi difuziunea şi comprimarea:
a) difuziunea este o consecinţă a mişcării moleculelor şi constă în pătrunderea moleculelor unei substanţe printre moleculele alteia. Acesta este o proprietate a a tuturor substanţelor. O consecinţă a difuziunii moleculelor este procesul de dizolvare;
b) comprimarea gazelor este o urmare a micşorării spaţiului dintre moleculele unui gaz.
– moleculele au masă şi dimensiuni foarte reduse (în funcţie de numărul, masa şi dimensiunile atomilor componenţi).

Clasificarea moleculelor
Moleculele pot fi clasificate:
a) după natura atomilor care intră în compoziţia lor;
b) după numărul atomilor.

Molecule – substanţe simple
(formate din atomi identici)
 monoatomice (un atom)
 diatomice (doi atomi)
 poliatomice (mai multi atomi)
– substanţe compuse
(formate din atomi diferiţi)
 diatomice
 poliatomice

Molecule, caracteristici, clasificare publicat: 2014-12-02T14:16:34+00:00, actualizat: 2016-03-22T13:41:35+00:00 by Gimnaziu.info

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *