Prepoziția, Locuţiunea prepoziţională

Prepoziţia

este partea de vorbire care leagă un complement sau un atribut de cuvintele determinate.

Prepoziţiile sunt:

simple: cu, de, după, în, la, pe etc.

compuse: de la, de pe, de lângă, despre, înspre etc.

În limba română contemporană, prepoziţia cere cazul:

acuzativ – marea majoritate a prepoziţiilor: pe, la, până, cu, din etc.;

genitivcontra, asupra şi prepoziţiile provenite din adverbe articulate, înaintea, înapoia, deasupra, dedesubtul, înăuntrul etc. Aceste propoziţii cer dativul când se află înaintea unui pronume personal, forma neaccentuată (asupra-mi) şi acuzativul, când se află înaintea unui adjectiv pronominal posesiv (asupra mea);

dativasemenea, aidoma, contrar, conform, potrivit (provenite din adverbe), datorită, mulţumită (provenite din participii), graţie (provenită din substantiv).

Prepozitia-Locutiunea-prepozitionala

Locuţiunea prepoziţională

este grupul unitar de cuvinte care se comportă ca o propoziţie.

Locuţiunile prepoziţionale cer cazul:

genitivîn faţa, în spatele, în mijlocul, de-a lungul, în urma, în jurul, în preajma etc. Cer cazul dativ înaintea unui pronume personal (în juru-mi) şi în cazul acuzativ înaintea unui adjectiv pronominal posesiv (în jurul său);

acuzativfaţă de, în loc de, în afară de, împreună cu, conform cu etc. Aceste locuţiuni au drept ultim termen o prepoziţie care cere cazul acuzativ.

Prepoziția, Locuţiunea prepoziţională publicat: 2015-05-05T19:18:01+00:00, actualizat: 2017-01-02T08:57:22+00:00 by Gimnaziu.info