Pronumele reflexiv, Pronumele posesiv, Pronumele demonstrativ, Pronumele nehotărât

Pronumele reflexiv exprimă identitatea dintre obiectele asupra cărora se exercită direct sau indirect acţiunea verbelor şi subiectul acestora. Pronumele reflexiv are:
– forme accentuate şi neaccentuate;
– numai cazurile acuzativ şi dativ;
– forme proprii numai pentru persoana a III-a, acestea nedeosebindu-se după număr şi gen.

Cazul Acuzativ:
– forme accentuate: (pe) sine
– forme neaccentuate: se, s-

Cazul Dativ:
– forme accentuate: sie, sieşi
– forme neaccentuate: îşi, şi

La persoanele I şi a II-a, numerele singular şi plural, se folosesc forme neaccentuate ale pronumelui personal în cazurile acuzativ şi dativ. Pronumele reflexiv este marcă a diatezei reflexive, intrând, în această situaţie, în structura verbului.

Pronumele posesiv înlocuieşte atât numele obiectului posedat, cât şi numele posesorului.
Forma alor la D.-G. a articolului genitival apare numai în structura pronumelui posesiv.

Când determina un substantiv şi se acordă cu acesta în gen, număr şi caz, pronumele posesiv devine adjectiv pronominal posesiv. Adjectivul pronominal posesiv are funcţia sinctactică de atribut adjectival.

Pronumele demonstrativ înlocuieşte numele unui obiect, arătând apropierea, depărtarea, identitatea şi diferenţierea acestuia faţă de alt obiect. Pronumele demonstrative sunt:
– pronume demonstrative de apropiere;
– pronume demonstrative de depărtare;
– pronume demonstrative de identitate;
– pronume demonstrative de diferenţiere care exprimă apropierea şi care exprimă depărtarea.

Când determina un substantiv şi se acordă cu acesta în gen, număr şi caz, pronumele demonstrativ are funcţia sinctactică de atribut adjectival.

Pronumele nehotărât ţine locul unui substantiv, fără să dea vreo indicaţie precisă asupra obiectului. Pronumele nehotărâte sunt:
– simple: altul, atât, unul, tot, cutare;
– compuse: fiecare, oricine, oricare, orice, oricât, cineva, ceva, careva, câtva, altcineva, altceva, altcareva, oarecine, oarecare, vreunul.

Pronumele reflexiv, Pronumele posesiv, Pronumele demonstrativ, Pronumele nehotărât publicat: 2015-02-23T16:21:30+00:00, actualizat: 2016-03-22T13:41:34+00:00 by Gimnaziu.info

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *