Reflexia luminii, Refracţia luminii

Reflexia luminii
Reflexia luminii este fenomenul de întoarcere a luminii în mediul din care a venit, când întâlneşte suprafaţa de separare dintre două medii.

Prima lege a reflexiei
Raza incidentă, normala şi raza reflectată sunt în acelaşi plan.

A doua lege a reflexiei
Unghiul de reflexie şi unghiul de incidenţă au aceeaşi măsură (<i ≡<r).

Dacă unghiul de incidenţă este zero atunci raza de lumină se întoarce pe acelaşi drum.

Lumina se reflectă într-o singură direcţie când întâlneşte o suprafaţă netedă, iar când întâlneşte o suprafaţă neregulată, se reflectă în mai multe direcţii, fenomen numit difuzia luminii.


Refracţia luminiiRefracţia luminii
Schimbarea direcţiei de propagare a luminii la trecerea dintr-un mediu transparent în alt mediu transparent este fenomenul de refracţie a luminii.

Prima lege a refracţiei
Raza incidentă, normala şi raza refractată sunt în acelaşi plan.

Unghiul de refracţie şi unghiul de incidenţă nu au aceeaşi măsură. Mărind unghiul de incidenţă se măreşte şi unghiul de refracţie. Dacă unghiul de incidenţă este zero atunci raza de lumină trece nedeviată.

Indicele de refracţie absolut al unui mediu transparent este:
n = viteza luminii în vid/viteza luminii în mediul respectiv

Unghiul de refracţie este mai mic decât unghiul de incidenţă când lumina trece dintr-un mediu cu indice de refracţie mai mic (mediu mai puţin refringent) într-un mediu cu indice de refracţie mai mare (mediu mai refringent) şi este mai mare în caz contrar.

Straturile de aer atmosferic, având temperaturi diferite, au indici de refracţie diferiţi. Mirajele optice apar datorită refracţiilor succesive şi reflexiei totale a luminii pe straturile de aer cu temperaturi diferite.

Notatii şi denumiri:
n1, n2 – mediul 1, mediul 2
suprafaţa de separare
I – punct de incidenţă
NN’ – normala în punctul de incidenţă
SI – raza incidentă
IR – raza reflectată
IR’ – raza refractată
<i – unghi de incidenţă
<r – unghi de reflexie
<r’ – unghi de refracţie

Reflexia luminii, Refracţia luminii publicat: 2014-09-17T10:21:39+00:00, actualizat: 2017-01-02T08:57:23+00:00 by Gimnaziu.info