Schimbarea stării de agregare

Trecerea unei substanţe din stare solidă în stare lichidă se numeşte topire.

Trecerea unei substanţe din stare lichidă în stare solidă se numeşte solidificare. Solidificarea este fenomenul invers topirii.

Legile topirii (solidificării)

– La presiune constantă, pe toată durata topirii (solidificării), temperatura rămâne constantă. Temperatura la care se topeşte (solidifică) o substanţă se numeşte temperatura de topire (solidificare), ea fiind o caracteristică a fiecărei substanţe.
– Temperatura de topire coincide cu temperatura de solidificare.
– În timpul topirii (solidificării) volumul substanţei se modifică.

Masa unui corp nu se modifică în timpul topirii (solidificării).

Trecerea unui lichid în stare gazoasă se numeşte vaporizare.

Vaporizarea în toată masa lichidului se numeşte fierbere.

Temperatura de fierbere este o constantă, specifică fiecărei substanţe.

În timpul fierberii temperatura rămâne constantă (dacă presiunea nu se modifică).

Evaporarea este o vaporizare lentă a unui lichid aflat în atmosferă; ea se produce la orice temperatură şi are loc la suprafaţa lichidului.

Evaporarea
– depinde de natura lichidului.
– se produce mai repede atunci când suprafaţa liberă a lichidului este mai mare.
– se produce mai repede atunci când există deplasări ale aerului (vânt) care înlătură vaporii formaţi.
– este mai rapidă dacă temperatura mediului înconjurător este mai ridicată.

Prin evaporare, lichidele absorb căldură, răcind suprafaţa corpului de pe care se evaporă.

Trecerea unei substanţe din stare de vapori în stare lichidă se numeşte condensare (lichefiere). Condensarea este fenomenul invers vaporizării.

Sublimare

Trecerea din stare solidă în stare gazoasă se numeşte sublimare. Fenomenul invers sublimării se numeşte desublimare.

Schimbarea stării de agregare publicat: 2015-10-03T16:32:08+00:00, actualizat: 2016-03-22T13:41:32+00:00 by Gimnaziu.info

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *