Tipuri de reacţii chimice

Reacţia de combinare este reacţia chimică în care doi sau mai mulţi reactanţi se unesc formând un singur produs de reacţie.

Reacţia de descompunere este reacţia chimică prin care un reactant se transformă în doi sau mai mulţi produşi de reacţie.

Reacţia de înlocuire, sau substituţie, este reacţia chimică în care o substanţă simplă ia locul unui element dintr-o substanţă compusă.

Reacţia dintre un acid şi o bază se numeşte reacţie de neutralizare.

Reacţia de schimb, sau dublă înlocuire, este reacţia chimică în care două substanţe compuse schimbă între ele unele elemente.

Reacţiile chimice care se produc cu degajare de căldură se numesc reacţii exoterme.

Reacţiile chimice care se produc cu absobţie de căldură din mediul înconjurător se numesc reacţii endoterme.

Reacţii rapide
– explozii;
– arderea panglicii de magneziu;
– înroşirea fenolftaleinei în mediu bazic.

Reacţii lente
– coroziunea metalelor;
– râncezirea grăsimilor;
– fermentaţia alcoolică.

Reacţii catalizate
Catalizatorii sunt substanţe care măresc viteza unei reacţii chimice, ei înşişi rămânând aparent neschimbaţi.

Tipuri de reacţii chimice publicat: 2015-02-18T19:44:09+00:00, actualizat: 2017-01-02T08:57:22+00:00 by Gimnaziu.info