Adverbul, numeralul ordinal

Adverbul este partea de vorbire care determină un verb. Adverbul poate să determine şi un adjectiv sau un alt adverb.

După înţeles adverbele sunt:
De loc – acolo, aici, aproape, deasupra, dedesubt, împrejur, jos, sus, etc;
De timp – acum, atunci, astăzi, devreme, ieri, îndată, odată, poimâine, etc;
De mod – abia, alene, anevoie, astfel, aşa, bine, bărbăteşte, degrabă, fireşte, etc.

Unele adverbe sunt formate prin derivare cu sufixele: -eşte, -iş, -âş. Cuvântul iar este adverb când poate fi înlocuit cu iarăşi sau din nou. În general adverbele au funcţia sinctactica de complement.

Numeralul ordinal indică ordinea prin numărare. Numeralele orinale au forme diferite după gen. Numeralul întâi aşezat după substantiv nu îşi schimbă forma, indiferent de genul substantivului.

Numeralul ordinal este format:
– la genul masculin şi neutru din articolul genitival al + numeral cardinal + articolul hotărât -le + particula -a.
– la genul feminin din articolul genitival a + numeral cardinal + articolul hotărât -a.

În scrierea cu cifre romane, numărul este precedat de articol genitival şi este urmat de articol hotărât legat prin cratimă de acesta.

Scrierea numeralelor ordinale
al doilea, a doua
al treilea, a treia
al patrulea – al IV-lea
al optulea – al VIII-lea
a unsprezecea – a XI-a
a douăzecea – a XX-a

Cifre romane
V – 5
X – 10
XL – 40
L – 50
LX – 60
XC – 90
C – 100
CD – 400
D – 500
DC – 600
CM – 900
M – 1000


Adverbul, numeralul ordinal publicat: 2013-06-04T08:28:17+00:00, actualizat: 2017-01-02T08:57:26+00:00 by Gimnaziu.info