Asia – Regiuni

Asia de Nord

Asia de Nord cuprinde un relief ce creşte altitudinal de la vest spre est şi de la nord spre sud, un climat rece, cu întinse suprafeţe de sol îngheţat permanent, o vegetaţie predominantă de taiga, fluvii mari şi resurse naturale deosebite (cărbuni, gaz metan, petrol, diamante, minereuri neferoase); este formată din patru mari subunităţi: Câmpia Siberiei de Vest, Podişul Siberiei Centrale, Regiunea muntoasă a Siberiei de Nord-Est, Regiunea muntoasă a Siberiei de Sud. Asia de Nord se suprapune în linii generale părţii asiatice a Federaţiei Ruse, de la Ural la Oceanul Pacific.

Asia de Est

Asia de Est cuprinde o parte continentală (între Tibet şi Marea Chinei de Est), inclusiv Peninsula Coreea, şi o parte insulară (arhipelagul Japonez, insula Taiwan şi insula Hainan). Este o regiune temperată (în nord) şi subtropicală (în sud), cu influenţe musonice. Faţada oceanică a Chinei (Shenyang – Beijing – Tianjin – Shanghai – Hong Kong şi zonele economice libere), Coreea de Sud, Japonia şi Taiwan reprezintă cele mai dezvoltate regiuni economice ale Asiei.

Asia de Sud-Est

Privind cu atenţie harta Asiei se observă că există un spaţiu peninsular (Peninsula Indochina) şi insular (Arhipelagurile Indonezian şi Filippinez) intermediar între estul şi sudul continentului, care se prelungeşte spre Australia; această parte poate fi numită Asia de Sud-Est. Predomină relieful motan şi climatul ecuatorial. Fluviile au un debit foarte bogat (Irrawaddy, Mekong, Salwen), iar pădurile ecuatoriale găzduiesc specii deosebite de plante şi animale. Ţărmurile cu maree au vegetaţie de mangrove.

Asia - Regiuni

Asia de Sud

Asia de Sud cuprinde Peninsula India şi spaţiul situat până la cele mai mari înălţimi ale munţilor Himalaya. Este denumită uneori „Asia musonică” deoarece aici influenţa musonilor este cea mai puternică, sau „subcontinentul Indian” datorită peninsulei şi a populaţiei indiene. Podişul Dekkan, cele două câmpii străbătute de Ind şi Gange şi versantul sudic al Himalayei sunt principalele subdiviziuni ale Asiei de Sud. Se adaugă insula Ceylon şi câteva insule mici din Oceanul Indian.

Asia de Vest şi de Sud-Vest

La vest de o linie imaginară care ar uni Marea Caspică de Golful Oman există un spaţiu eterogen din punct de vedere geografic, dar situat în apropierea celor două continente vecine, Europa şi Africa. Acest spaţiu poartă şi numele de „Orientul Apropiat şi Mijlociu”. Cuprinde o parte continentală (Podişul Iran şi Câmpia Mesopotamiei), zona muntoasă a Caucazului, Peninsula Asia Mică, Peninsula Arabică şi o mare semiinterioară (Golful Persic). Predomină podişurile şi climatul foarte arid. Populaţia, relativ rară, este predominant islamică, iar resursele de petrol sunt considerabile.

Asia Centrală

Asia Centrală este formată dintr-o regiune înaltă (Munţii Himalaya, Karakorum, Pamir şi Podişul Tibet) şi din întinderi joase (depresiuni interioare, Câmpia Turanului, Podişul Kazah, Podişul Gobi ş.a.); se află la distanţe mari de ţărmurile oceanelor, având un climat arid şi o populaţie rară.


Asia – Regiuni publicat: 2020-01-16T14:28:49+02:00, actualizat: 2020-01-16T16:06:44+02:00 by Gimnaziu.info