Circuitul electric, Curentul electric, Intensitatea curentului electric, Tensiunea electrică

Circuitul electric

Circuitul electric este ansamblul format din generator electric, fire conductoare de legătură, întrerupător şi consumator (receptor).

Corpurile conductoare permit trecerea curentului electric.

Corpurile izolatoare nu permit trecerea curentului electric.

Într-un circuit electric elementele lui pot fi legate în serie (unul după altul) şi în paralel (între aceleaşi două puncte ale circuitului).

Efectele curentului electric

Efectul termic care constă în încălzirea conductoarelor parcurse de curent electric.

Efectul magnetic care constă în apariţia câmpului magnetic în jurul conductoarelor parcurse de curent electric.

Ce este curentul electric?

Curentul electric este deplasarea ordonată a purtătorilor de sarcină electrică.

Sensul curentului electric în exteriorul generatorului este de la borna pozitivă spre borna negativă.

Intensitatea curentului electric, Tensiunea electrică

Intensitatea curentului electric

Mărimea fizică scalară numeric egală cu sarcina electrică a purtătorilor ce trec prin secţiunea transversală a unui conductor în unitatea de timp se numeşte intensitatea curentului electric (I).

I = Q/Δt

Intensitatea curentului electric este aceeaşi în orice punct al unui circuit serie.

Tensiunea electrică

Lucrul mecanic efectuat pentru a deplasa unitatea de sarcină electrică între două puncte ale unui circuit reprezintă tensiunea electrică (U) între cele două puncte.

U = L/q

Lucrul mecanic efectuat pentru a deplasa unitatea de sarcină electrică de-a lungul întregului circuit reprezintă tensiunea electromotoare (t.e.m.) a generatorului (E).

E = Ltot/q

Lucrul mecanic efectuat pentru a deplasa unitatea de sarcină eletrică de-a lungul circuitului exterior reprezintă tensiunea la borne (Ub).

Ub = Lext/q

Tensiunea electromotoare este o caracteristică a generatorului şi nu depinde de elementele circuitului exterior.


Circuitul electric, Curentul electric, Intensitatea curentului electric, Tensiunea electrică publicat: 2021-11-09T18:02:39+02:00, actualizat: 2021-11-09T19:23:28+02:00 by Gimnaziu.info