Clima Europei

Europa are o climă temperată pe cea mai mare întindere a ei, iar în extermitatea nordică o climă rece (subpolară).

Factorii principali care determină şi influenţează clima Europei sunt:

– poziţia pe glob în plină zonă temperată;
– articulaţiile ţărmului, care favorizează pătrunderea aerului dinspre Oceanul Atlantic spre interiorul continentului;
– mările care o înconjoară din trei părţi şi favorizează formarea precipitaţiilor;
– curentul Atlanticului de Nord (Curentul Golfului) care încălzeşte clima vestului Europei;
– munţii, care etajează elementele climei.

Elementele climatice de bază (temperatură, precipitaţii, vânturi), la care se adaugă şi altele, duc la stabilirea unor domenii sau tipuri climatice. Acestea sunt:

a) clima subpolară, rece aproape tot anul, cu veri scurte şi precipitaţii reduse (nordul Europei şi Islanda);

b) clima oceanică, cu ierni blânde şi precipitaţii bogate (ţărmul Oceanului Atlantic, din Peninsula Iberică până în Peninsula Scandinavă);

c) clima continentală, cu precipitaţii reduse şi temperaturi care scad de la sud spre nord (Câmpia Europei de Est);

d) clima mediteraneană, cu temperaturi ridicate vara, ierni blânde şi precipitaţii bogate datorită prezenţei Mării Mediterane (în jurul Mării Mediterane);

e) clima de tranziţie între tipurile principale (Europa Centrală şi Peninsula Iberică);

f) climat montan; pe munţii înalţi, elementele climei se modifică odată cu creşterea înălţimii (Munţii Alpi, Caucaz, Carpaţi).


Clima Europei publicat: 2013-10-23T21:06:00+00:00, actualizat: 2017-01-22T16:04:24+00:00 by Gimnaziu.info