Complementele circumstanţiale de loc, de timp şi de mod

Complementul

este partea secundară de propoziţie care determină un verb, o locuţiune verbală, un adjectiv, o locuţiune adjectivală, un adverb, o locuţiune adverbială sau o interjecţie.

Complementele sunt circumstanţiale, când arată împrejurările în care se desfăşoară o acţiune, şi necircumstanţiale, când nu arată împrejurările în care se desfăşoară o acţiune.

Complementul circumstanţial de loc

se exprimă prin:

adverb de loc cu sau fără prepoziţie;

locuţiune adverbială de loc;

substantiv în cazul acuzativ cu prepoziţie sau fără prepoziţie, însoţit de atribut cu sens cantitativ, în cazul genitiv cu prepoziţie şi locuţiune prepoziţională;

pronume în cazul acuzativ cu prepoziţie, în cazul genitiv cu prepoziţie sau locuţiune prepoziţională, în cazul dativ, când este exprimat prin pronume personal, forma neaccentuată, precedat de prepoziţie sau locuţiune prepoziţională specializate pentru genitiv;

numeral cu valoare substantivală în cazul acuzativ cu prepoziţie, în cazul genitiv cu prepoziţie sau locuţiune prepoziţională;

adjectiv pronominal posesiv precedat de prepoziţie sau locuţiune prepoziţională specializate pentru genitiv.

Complementul-circumstantial-de-loc-de-timp-de-mod

Complementul circumstanţial de timp

se exprimă prin:

adverb de timp cu sau fără prepoziţie;

locuţiune adverbială de timp;

substantiv în cazul acuzativ cu prepoziţie sau locuţiune prepoziţională, sau fără prepoziţie însoţit de atribute cu sens cantitativ (exprimate prin numeral, adjectiv propriu-zis sau pronominal, locuţiune adjectivală), în cazul genitiv cu prepoziţie sau locuţiune prepoziţională;

pronume în cazul acuzativ cu prepoziţie sau locuţiune prepoziţională, în cazul genitiv cu prepoziţie sau locuţiune prepoziţională;

numeral cu valoare substantivală în cazul acuzativ cu prepoziţie sau locuţiune prepoziţională, în cazul genitiv cu prepoziţie sau locuţiune prepoziţională;

adjectiv propriu-zis precedat de prepoziţia de, adjectiv pronominal posesiv precedat de prepoziţia de, adjectiv pronominal posesiv precedat de prepoziţii sau locuţiuni prepoziţionale specializate pentru genitiv;

verb la modul infinitiv precedat de prepoziţia până sau locuţiunea prepoziţională înainte de, la modul gerunziu.

Complementul circumstanţial de mod

se exprimă prin:

adverb de mod;

locuţiune adverbială de mod;

substantiv în cazul acuzativ cu prepoziţie, în cazul dativ cu prepoziţie;

pronume în cazul acuzativ cu prepoziţie, în cazul dativ cu prepoziţie;

numeral cu valoare substantivală în cazul acuzativ cu prepoziţie, în cazul dativ cu prepoziţie sau cu valoare adverbială;

verb la modul infinitiv cu prepoziţie şi la modul gerunziu;

interjecţie.


Complementele circumstanţiale de loc, de timp şi de mod publicat: 2015-04-28T10:28:12+00:00, actualizat: 2017-01-02T08:57:22+00:00 by Gimnaziu.info