Complementul circumstanţial de loc, de timp, de mod

Complementul

Complementul este partea secundară de propoziţie care determină un verb, o locuţiune verbală, un adjectiv, o locuţiune adjectivală, un adverb, o locuţiune adverbială sau o interjecţie.

Complementele sunt circumstanţiale, când arată împrejurările în care se desfăşoară o acţiune, şi necircumstanţiale, când nu arată împrejurările în care se desfăşoară o acţiune.

Complementul circumstanţial de loc

Complementul circumstanţial de loc se exprimă prin:
adverb de loc cu sau fără prepoziţie
locuţiune adverbială de loc
substantiv în cazul acuzativ cu prepoziţie sau fără prepoziţie, însoţit de atribut cu sens cantitativ, în cazul genitiv cu prepoziţie şi locuţiune prepoziţională
pronume în cazul acuzativ cu prepoziţie, în cazul genitiv cu prepoziţie sau locuţiune prepoziţională, în cazul dativ, când este exprimat prin pronume personal, forma neaccentuată, precedat de prepoziţie sau locuţiune prepoziţională specializate pentru genitiv
numeral cu valoare substantivală în cazul acuzativ cu prepoziţie, în cazul genitiv cu prepoziţie sau locuţiune prepoziţională
adjectiv pronominal posesiv precedat de prepoziţie sau locuţiune prepoziţională specializate pentru genitiv.

Complementul circumstanţial de loc, de timp, de mod

Complementul circumstanţial de timp

Complementul circumstanţial de timp se exprimă prin:
adverb de timp cu sau fără prepoziţie
locuţiune adverbială de timp
substantiv în cazul acuzativ cu prepoziţie sau locuţiune prepoziţională, sau fără prepoziţie însoţit de atribute cu sens cantitativ (exprimate prin numeral, adjectiv propriu-zis sau pronominal, locuţiune adjectivală), în cazul genitiv cu prepoziţie sau locuţiune prepoziţională
pronume în cazul acuzativ cu prepoziţie sau locuţiune prepoziţională, în cazul genitiv cu prepoziţie sau locuţiune prepoziţională
numeral cu valoare substantivală în cazul acuzativ cu prepoziţie sau locuţiune prepoziţională, în cazul genitiv cu prepoziţie sau locuţiune prepoziţională
adjectiv propriu-zis precedat de prepoziţia de, adjectiv pronominal posesiv precedat de prepoziţia de, adjectiv pronominal posesiv precedat de prepoziţii sau locuţiuni prepoziţionale specializate pentru genitiv
verb la modul infinitiv precedat de prepoziţia până sau locuţiunea prepoziţională înainte de, la modul gerunziu.

Complementul circumstanţial de mod

Complementul circumstanţial de mod se exprimă prin:
adverb de mod
locuţiune adverbială de mod
substantiv în cazul acuzativ cu prepoziţie, în cazul dativ cu prepoziţie
pronume în cazul acuzativ cu prepoziţie, în cazul dativ cu prepoziţie
numeral cu valoare substantivală în cazul acuzativ cu prepoziţie, în cazul dativ cu prepoziţie sau cu valoare adverbială
verb la modul infinitiv cu prepoziţie şi la modul gerunziu
interjecţie.


Complementul circumstanţial de loc, de timp, de mod publicat: 2018-02-14T20:28:12+02:00, actualizat: 2018-02-14T21:14:51+02:00 by Gimnaziu.info