Complementul circumstanţial de loc, de timp, de mod

Complementul

Complementul este partea secundară de propoziţie care determină un verb, o locuţiune verbală, un adjectiv, o locuţiune adjectivală, un adverb, o locuţiune adverbială sau o interjecţie.

Complementul circumstanţial

Complementele circumstanţiale arată împrejurările în care se desfăşoară o acţiune (locul, timpul, modul, cauza, scopul).

* Complementele necircumstanţiale nu arată împrejurările în care se desfăşoară o acţiune (complemente directe, indirecte, prepoziționale, de agent).

Complementul circumstanţial de loc

Complementul circumstanțial de loc este complementul circumstanțial care arată locul în care se petrece acțiunea. Acest complement răspunde la întrebările: unde?, de unde?, până unde?, încotro?.

Complementul circumstanţial de loc se exprimă prin:
adverb de loc cu sau fără prepoziţie;
locuţiune adverbială de loc;
substantiv în cazul acuzativ cu prepoziţie sau fără prepoziţie, însoţit de atribut cu sens cantitativ, în cazul genitiv cu prepoziţie şi locuţiune prepoziţională;
pronume în cazul acuzativ cu prepoziţie, în cazul genitiv cu prepoziţie sau locuţiune prepoziţională, în cazul dativ, când este exprimat prin pronume personal, forma neaccentuată, precedat de prepoziţie sau locuţiune prepoziţională specializate pentru genitiv;
numeral cu valoare substantivală în cazul acuzativ cu prepoziţie, în cazul genitiv cu prepoziţie sau locuţiune prepoziţională;
adjectiv pronominal posesiv precedat de prepoziţie sau locuţiune prepoziţională specializate pentru genitiv.

Exemple de complemente circumstanţiale de loc

– a lăsa în farfurie; venea din spate; fumegând în depărtare; plec la Sibiu.

Complementul circumstanţial de loc, de timp, de mod

Complementul circumstanţial de timp

Complementul circumstanțial de timp este partea secundară de propoziție care arată timpul în care se desfășoară o acțiune. Acest complement răspunde la întrebările: când?, de când?, până când?, cât timp?.

Complementul circumstanţial de timp se exprimă prin:
adverb de timp cu sau fără prepoziţie;
locuţiune adverbială de timp;
substantiv în cazul acuzativ cu prepoziţie sau locuţiune prepoziţională, sau fără prepoziţie însoţit de atribute cu sens cantitativ (exprimate prin numeral, adjectiv propriu-zis sau pronominal, locuţiune adjectivală), în cazul genitiv cu prepoziţie sau locuţiune prepoziţională;
pronume în cazul acuzativ cu prepoziţie sau locuţiune prepoziţională, în cazul genitiv cu prepoziţie sau locuţiune prepoziţională;
numeral cu valoare substantivală în cazul acuzativ cu prepoziţie sau locuţiune prepoziţională, în cazul genitiv cu prepoziţie sau locuţiune prepoziţională;
adjectiv propriu-zis precedat de prepoziţia de, adjectiv pronominal posesiv precedat de prepoziţia de, adjectiv pronominal posesiv precedat de prepoziţii sau locuţiuni prepoziţionale specializate pentru genitiv;
verb la modul infinitiv precedat de prepoziţia până sau locuţiunea prepoziţională înainte de, la modul gerunziu.

Exemple de complemente circumstanţiale de timp

– ne întâlneam din când în când; am citit până a venit mama; îl cunosc de tânăr.

Complementul circumstanţial de mod

Complementul circumstanțial de mod este complementul circumstanțial care arată cum se desfășoară o acțiune. Acest complement răspunde la intrebările: cum?, cât, în ce fel?.

Complementul circumstanţial de mod se exprimă prin:
adverb de mod;
locuţiune adverbială de mod;
substantiv în cazul acuzativ cu prepoziţie, în cazul dativ cu prepoziţie;
pronume în cazul acuzativ cu prepoziţie, în cazul dativ cu prepoziţie;
numeral cu valoare substantivală în cazul acuzativ cu prepoziţie, în cazul dativ cu prepoziţie sau cu valoare adverbială;
verb la modul infinitiv cu prepoziţie şi la modul gerunziu;
interjecţie.

Exemple de complemente circumstanţiale de mod

– s-a rezolvat de la sine; se aude în surdină; s-a scumpit cu cinci lei; se învârte ca un titirez.


Complementul circumstanţial de loc, de timp, de mod publicat: 2022-08-08T08:28:12+03:00, actualizat: 2022-08-08T09:58:48+03:00 by Gimnaziu.info