Cum se face repartizarea computerizată pentru admiterea în colegii şi licee

Odată ce ierarhia candidaţilor a fost definitivată, urmează repartizarea computerizată a elevilor pentru admiterea în colegii şi licee.

Cum se face repartizarea computerizată?

Conform metodologiei oficiale de desfășurare a admiterii în licee, înscrierea în clasa a IX-a, la învăţământul de zi, a absolvenţilor de gimnaziu se face prin repartizare computerizată, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în baza opţiunii candidatului pentru filiera, profilul, specializarea sau domeniul respectiv şi în limita locurilor aprobate prin planul de şcolarizare.

Repartizarea se face aşadar ordonând candidații din județul respectiv descrescător, după medii, şi încercând plasarea fiecărui candidat, începând de la cel cu media cea mai mare până la cel cu media cea mai mică, la una din opțiunile exprimate.

Ce se întâmplă dacă pe ultimul loc sunt mai mulţi candidaţi cu toate mediile şi notele egale?

În cazul în care, la o unitate de învăţământ, pe ultimul loc, există candidaţi cu opţiunea exprimată pentru acea unitate şcolară şi care au mediile de admitere, precum şi toate celelalte medii şi note egale, atunci toţi aceşti candidaţi sunt declaraţi admişi la opţiunea solicitată.

Ce se întâmplă dacă un candidat nu are loc la nici una din opțiunile exprimate?

În cazul în care candidatul nu are loc la nici una din opțiunile exprimate pe fișă, el rămâne nerepartizat în această sesiune de admitere și va trebui să participe la o sesiune ulterioară organizată numai pe locurile rămase libere în această sesiune.

Situația poate apare în cazul în care candidatul nu a exprimat suficiente opțiuni, opțiunile exprimate de el fiind ocupate înaintea lui de alți candidați care au medii mai mari.

Repartizarea-computerizata-dupa-Evaluarea-Nationala

Exemplu de repartizare computerizată după Evaluarea Naţională

Exemplul de mai jos este extrem de simplu, special ales pentru a înţelege modul de repartizare computerizată a elevilor după încheierea clasei a VIII-a şi susţinerea examenelor de evaluare naţională. Presupunem că avem doar 7 elevi candidaţi. Aceştia au dau examenele, s-a stabilit ierarhia şi a rezultat un tabel ordonat astfel:

Index Candidat Media de
admitere
Media de
Evaluare
Naţională
Media de
absolvire
V-VIII
Nota la
limba
română
(EN)
Nota la
matematică
(EN)
1 Ionescu 9,99 10 9,98 10 10
2 Popescu 9,99 10 9,96 10 10
3 Georgescu 9,96 9,95 10 10 9,90
4 Marinescu 9,96 9,95 10 9,90 10
5 Constantinescu 9,91 9,90 9,99 9,80 10
6 Călinescu 9,91 9,90 9,98 9,80 10
7 Nicolaescu 9,90 9,90 9,92 9,80 10

În baza acestui tabel se va face repartizarea computerizată, începând de la prima la ultima poziţie, respectiv de la primul la ultimul elev din listă.

Presupunem că aceşti 7 elevi au ales opţiunile astfel:

1 Ionescu Liceul 1 Liceul 2 Liceul 3
2 Popescu Liceul 2 Liceul 1
3 Georgescu Liceul 1 Liceul 3 Liceul 2
4 Marinescu Liceul 1 Liceul 2 Liceul 3 Liceul 4
5 Constantinescu Liceul 2 Liceul 3  Liceul 4
6 Călinescu Liceul 1 Liceul 2 Liceul 3
7 Nicolaescu Liceul 1 Liceul 2 Liceul 3 Liceul 4

Presupunem că toate liceele au câte 2 locuri disponibile astfel:

Liceul 1 ……………. …………….
Liceul 2 ……………. …………….
Liceul 3 ……………. …………….
Liceul 4 ……………. …………….

În urma repartizării computerizate elevii vor fi repartizaţi astfel:

Liceul 1 Ionescu Georgescu
Liceul 2 Popescu Marinescu
Liceul 3 Constantinescu Călinescu
Liceul 4 Nicolaescu

* Liceele îngroşate în tabelul de mai sus reflectă primele opţiuni unde elevii au găsit un loc liber şi au fost repartizaţi corespunzător pe rând.

Cum s-a făcut repartizarea computerizată?

1. Ionescu are media cea mai mare, aşadar este primul care are dreptul să aleagă. Prima sa opţiune este Liceul 1. Aici găseşte loc liber şi este repartizat imediat. Restul opţiunilor sale nu mai contează şi se trece la următorul elev din listă.

2. Popescu, următorul elev cu media cea mai mare, doreşte să intre mai întâi la Liceul 2. Aici şi el găseşte loc liber şi este imediat repartizat. Se trece la următorul elev din listă.

3. Georgescu este următorul elev care are dreptul să fie repartizat. El a ales ca primă opţiune Liceul 1, găseşte loc liber şi este repartizat pe ultimul loc din acest liceu.

4. Marinescu doreşte şi el la Liceul 1, însă cănd i-a venit rândul a găsit toate locurile ocupate. S-a trecut la a doua sa opţiune şi s-a găsit un loc liber la Liceul 2. Acesta este repartizat în final la acest liceu, ocupând şi el ultimul loc.

5. Constantinescu a dorit ca primă opţiune Liceul 2 însă pentru că a avut o medie mai mică i-a venit rândul mai târziu şi a găsit totul ocupat deja. Următoarea sa opţiune este Liceul 3. Aici este loc liber, este repartizat imediat, iar programul avansează la următorul elev din listă.

6. La Călinescu apar emoţiile. El nu găseşte locuri la Liceul 1, nu găseşte locuri la Liceul 2, dar găseşte abia un loc liber la Liceul 3 unde este şi repartizat pe ultimul loc. Dacă nici aici nu ar fi găsit loc ar fi rămas nerepartizat deoarece nu mai avea completată o altă opţiune.

7. Nicolaescu, din păcate, datorită mediei mici, ajunge foarte târziu la dreptul de a fi repartizat. Găseşte, în ordinea opţiunilor sale, toate locurile ocupate la Liceul 1, Liceul 2 şi Liceul 3. Norocul său este că a completat şi o altă opţiune de rezervă, aşadar este repartizat la Liceul 4 unde mai erau locuri libere.

Concluzii şi recomandări

– Completaţi opţiunile pe fişa de admitere strict în ordinea preferinţelor, astfel încât cele mai dorite licee şi specializări să fie pe primele locuri.

– Completaţi pe primele locuri şi alte opţiuni pe care le doriţi mult, dar la care media este posibil să nu va permită să intraţi la ele. Nu veţi fi dezavantajaţi de aceste completări.

– Completaţi apoi câteva opţiuni mai puţin dorite, dar la care nu aţi fi deloc nemulţumiţi dacă aţi fi repartizaţi. Adăugarea unui număr mare de opţiuni nu dăunează în niciun fel.

– La final, pentru siguranţă, adăugaţi şi opţiunile cel mai puţin dorite, ce vă vor asigura totuşi un loc în cazul oricăror surprize neplăcute.


Cum se face repartizarea computerizată pentru admiterea în colegii şi licee publicat: 2016-07-12T10:55:01+03:00, actualizat: 2017-01-02T08:57:21+02:00 by Gimnaziu.info