Depresiunea Colinară a Transilvaniei, Podişul Transilvaniei

Depresiunea Colinară a Transilvaniei

Această unitate de relief este o mare arie depresionară din interiorul arcului carpatic şi poate fi considerată o depresiune interioară a acestuia; deoarece se suprapune în linii mari cu provincia istorică Transilvania, are această denumire. Relieful este predominant deluros, colinar, fapt pentru care este denumită în acest fel.

Apartanenţa Depresiunii Colinare a Transilvaniei la arcul carpatic este atestată de fundamentul acesteia, care este alcătuit din roci asemănătoare Carpaţilor, fiind în realitate o regiune mai coborâtă a acestora, care a fost umplută cu sedimente; pe acestea a fost sculptat relieful colinar actual.

Depresiunea Colinară a Transilvaniei este bine delimitată spre est, sud şi vest de cele trei ramuri carpatice, dar are o deschidere mai largă spre nord-vest, pe Valea Someşului (unde Carpaţii Orientali vin în contact cu terminaţiile nordice ale Munţilor Apuseni).

Depresiunea Colinară a Transilvaniei are altitudini mijlocii, de 500-600 m. Acestea coboară spre vest (unde, la contactul cu munţii vulcanici, ajung la 1000 m).

Relieful este dezvoltat pe roci moi (argile, gresii) şi este supus unei evoluţii continue; în unele locuri apar structuri pe sare. Există diferenţe între regiunile marginale, apropiate munţilor şi partea centrală.

Depresiunea Colinară a Transilvaniei – Zone marginale

– în partea de est: Dealurile Bistriţei şi Subcarpaţii Transilvaniei;
– în partea de sud: Depresiunea Făgăraşului şi Depresiunea Sibiului;
– în partea de vest: Culoarul Alba Iulia-Turda, Depresiunea Huedin şi Depresiunea Almaş;
– în partea de nord: Depresiunea Lăpuş.

Depresiunea Colinară a Transilvaniei, Podişul Transilvaniei

Podişul Transilvaniei

Partea centrală a Depresiunii Colinare a Transilvaniei poartă denumirea de Podişul Transilvaniei şi are aspecte diferite faţă de zonele marginale: relieful este format din dealuri mai domoale care îi dau aspect de podiş, rocile au o structură boltită, iar datorită predominanţei unor roci moi (argiloase) se produc frecvent alunecări de teren.

Podişul Transilvaniei – Subdiviziuni

Podişul Transilvaniei are trei subdiviziuni transversale:
– în partea de nord: Podişul Someşan;
– în partea centrală: Câmpia Transilvaniei;
– în partea de sud: Podişul Târnavelor.

Câmpia Transilvaniei

Câmpia Transilvaniei are un aspect deluros şi altitudini caracteristice dealurilor (400-600 m), dar datorită utilizării agricole se numeşte „câmpie”.


Depresiunea Colinară a Transilvaniei, Podişul Transilvaniei publicat: 2022-02-02T06:37:37+02:00, actualizat: 2022-02-02T07:50:08+02:00 by Gimnaziu.info