Europa Atlantică

Această parte a Europei este strâns legată şi influenţată de Oceanul Atlantic.

Europa Atlantică include o parte continentală (peste care se suprapun ţări ca Franţa, Belgia, Olanda şi Luxemburg) şi alta insulară (Regatul Unit şi Irlanda). Dintre aceste state, numai Luxemburgul nu are ieşire la ocean, dar întrucât este strâns legat atât prin condiţiile naturale, cât şi prin istorie şi economie de Belgia, este firească tratarea sa aici.

Europa Atlantică are caracteristicile geografice influenţate foarte mult de existenţa Curentului Atlanticului de Nord.

Ţărmurile articulate au favorizat dezvoltarea porturilor, a transporturilor navale şi, indirect, crearea unor imperii coloniale. Resurselor relativ modeste li s-au adăugat cele de hidrocarburi din Marea Nordului.

Franţa

Franţa este una dintre cele mai mari ţări europene, atât ca suprafaţă, cât şi ca populaţie. Are o largă faţadă maritimă (la Oceanul Atlantic şi Marea Mediterană) şi un relief variat.

Are o populaţie omogenă, iar capitala sa, Paris, este unul dintre cele mai mari şi renumite oraşe ale lumii.

Franţa este una dintre principalele puteri economice mondiale, atât ca producţie industrială, cât şi în ceea ce priveşte agricultura, transporturile, turismul etc.

Este a treia ţară cu realizări în domeniul exploatării spaţiului cosmic. Are, de asemenea, realizări tehnologice de vârf (TGV, avioane supersonice, tehnologii nucleare ş.a.).

Belgia

Belgia este o ţară cu o economie dezvoltată, deşi are o întindere mică şi resurse reduse.

Capitala ţării, Bruxelles, este totodată o capitală europeană.

Cele două comunităţi principale, flamanzii şi valonii, trăiesc împreună într-un stat federal.

Europa Atlantică

Luxemburg

Luxemburg este o ţară mică atât ca suprafaţă, cât şi ca populaţie, dar cu o economie dezvoltată şi un sistem financiar eficient. Are o mare densitate a populaţiei şi un spor natural ridicat.

Este legată strâns de Belgia. Deşi şi-a epuizat zăcămintele de minereu de fier, are o industrie siderurgică dezvoltată.

Olanda

Olanda, ţară cu relief predominant de câmpie, aproape şi-a dublat suprafaţa în ultimele secole, prin construirea polderelor.

Elementele naturale esenţiale sunt faţada la Marea Nordului şi fluviul Rin.

Este ţara cu cea mai mare densitate a populaţiei din Europa, cu o mare concentrare în Randstad Holland.

Are o industrie dezvoltată şi diversificată, care îmbină ramurile tradiţionale cu cele moderne, şi cea mai performantă agricultură din lume.

Regatul Unit

Regatul Unit, relativ redus ca întindere, dar foarte populat, îşi păstrează un loc important în lumea contemporană.

Din această ţară a pornit revoluţia industrială modernă. Economia, diversificată şi de înaltă eficienţă, are o nouă bază de dezvoltare, datorită exploatărilor de hidrocarburi din Marea Nordului.

Aglomeraţia urbană a Londrei este una dintre cele mai importante concentrări economice, umane şi financiare ale lumii contemporane.

Irlanda

Irlanda este o ţară insulară de întindere medie şi cu populaţie redusă.

În ultima vreme, economia irlandeză a fost foarte dinamică şi în continuă diversificare.Europa Atlantică publicat: 2023-05-05T07:10:11+03:00, actualizat: 2023-05-05T08:18:52+03:00 by Gimnaziu.info