Europa Centrală (1)

Europa Centrală reprezintă, după poziţia ei geografică, nucleul Europei. Relieful cuprinde trei trepte diferite ca aspect şi geneză: munţi (sistemul alpino-carpatic), podişuri şi câmpii. Resursele de cărbuni superiori sunt cele mai importante. Activitatea economică cunoaşte diferenţieri pe ţări, după tradiţiile, resursele şi posibilităţile financiare proprii. Bazinul Dunării ocupă o parte importantă din această regiune, iar şase ţări nu au ieşire la mare. Peisajul natural a fost transformat de activitatea umană.

Germania este una dintre ţările întinse şi populate ale Europei. Relieful său urcă în trepte, dinspre nord spre sud. Are una dintre cele mai dezvoltate şi dinamice industrii din lume. Sistemul de transporturi este foarte dens şi modern. Germania este a patra putere industrială din lume. Există câteva concentrări urbane şi industriale, dintre care cea mai importantă este concentrarea Rin-Ruhr. Germania este principalul motor economic al Uniunii Europene în competiţia acesteia cu celelalte regiuni dezvoltate din lume.

Elveţia este o ţară puţin întinsă, muntoasă şi dens populată. Este singura ţară din lume în care există patru limbi oficiale. Are o economie foarte dezvoltată, remarcându-se băncile, producţia de ceasuri şi industria turistică.

Austria este o ţară predominant montană, dar axa ei economică şi urbană o constituie Dunărea. Este o importantă ţară turistică. În Austria se manifestă un deosebit respect pentru mediul înconjurător şi valorile culturale. Oraşul Viena, deşi este situat spre marginea ţării, reprezintă centrul economic şi cultural al Austriei şi are o certă vocaţie internaţională.

Polonia are un relief predominant de câmpie, care îi oferă largi spaţii agricole, unde se cultivă specii mai rezistente la frig (secară, orz, cartofi, sfeclă de zahăr). Industria este influenţată de rezervele mari de cărbuni, concentrate în sud. Zona Katowice este o aglomerare urbana şi industrială bazată iniţial pe exploatoarea cărbunilor superiori.


Europa Centrală (1) publicat: 2014-01-31T20:02:53+00:00, actualizat: 2017-01-02T08:57:25+00:00 by Gimnaziu.info