Europa Centrală (2)

reprezintă, după poziţia ei geografică, nucleul Europei. Relieful cuprinde trei trepte diferite ca aspect şi geneză: munţi (sistemul alpino-carpatic), podişuri şi câmpii. Resursele de cărbuni superiori sunt cele mai importante. Activitatea economică cunoaşte diferenţieri pe ţări, după tradiţiile, resursele şi posibilităţile financiare proprii. Bazinul Dunării ocupă o parte importantă din această regiune, iar şase ţări nu au ieşire la mare. Peisajul natural a fost transformat de activitatea umană.

Cehia este o ţară de mărime medie atât ca suprafaţă, cât şi ca populaţie. Deşi nu dispune de bogate resurse ale subsolului, cu excepţia celor de cărbuni, are o industrie diversificată. Are, comparativ cu celelalte ţări foste comuniste, o economie mai dezvoltată.

Slovacia este o ţară relativ mică atât ca suprafaţă, cât şi ca populaţie. Concentrează, pe teritoriul său, cele mai mari altitudini din lanţul muntos al Carpaţilor. Nu dispune de resurse însemnate de subsol, dar industria este dezvoltată.

Ungaria, ţară fără ieşire la mare, se suprapune în cea mai mare parte Depresiunii şi Câmpiei Panonice şi este străbătută de Dunăre. Resursele naturale modeste au limitat dezvoltarea industrială. Budapesta reprezintă o mare concentrare economică şi umană.

România este o ţară carpatică, danubiană şi pontică. Are o economie care depăşeşte posibilităţile resurselor proprii. Oraşul Bucureşti – capitala ţării – este un oraş mare, de nivel european. Regiunea central-sudică (Braşov – Ploieşti – Bucureşti) constituie o concentrare industrială importantă la nivelul continentului.

Republica Moldova are o economie predominant agricolă. Populaţia vorbeşte majoritar limba română. Are legătură strânse cu ţările vecine şi Federaţia Rusă.


Europa Centrală (2) publicat: 2014-02-07T16:42:41+00:00, actualizat: 2017-01-02T08:57:25+00:00 by Gimnaziu.info