Europa Sudică (2)

Statele din nord-vestul Peninsulei Balcanice
Peninsula Balcanică poate fi împărţită în trei mari regiuni (zone): partea de sud (cuprinzând Grecia şi Albania), partea de est (cuprinzând Bulgaria şi Turcia Europeană) şi partea de nord-vest (cuprinzând Macedonia, Bosnia şi Herţegovina, Slovenia, Croaţia, Iugoslavia).

Macedonia are caracteristicile unei ţări mici şi relativ izolate. Potenţialul uman şi economic este modest. Teritoriul ţării este afectat frecvent de mişcări seismice.

Bosnia şi Herţegovina – Statul este format din trei entităţi umane şi religioase distincte (sârbi – creştini ortodocşi, croaţi – catolici şi bosniaci – musulmani) ale căror interese şi aspiraţii sunt predominant divergente. Statul actual se află într-un proces de construire a unei entităţi proprii, noi.

Iugoslavia, formată din Serbia şi Muntenegru, se consideră succesoarea fostului stat unitar cu acelaşi nume. Potenţialul economic şi demografic reprezintă o speranţă reală de redresare a ţării.

Croaţia – Litorarul adriatic oferă Croaţiei largi posibilităţi de dezvoltare a turismului şi transporturilor navale, care vor putea contribui la relansarea economică a ţării. Resursele naturale şi activităţile industriale sunt la un nivel satisfăcător pentru o populaţie relativ redusă numeric.

Slovenia este cel mai mic stat balcanic atât ca suprafaţă, cât şi ca populaţie. Slovenia este ţara care a traversat cel mai bine procesul de transformări economice şi are în prezent un înalt nivel de civilizaţie. Terminologia fenomenelor carstice are la bază cuvinte din ţări sud-slave (îndeosebi Slovenia).

Ministatele europene
În Europa Sudică se află cinci dintre cele şase „ţări pitice” ale continentului nostru: Andorra, Malta, Monaco, San Marino şi Vatican. Numai Liechtenstein nu se află în această regiune, ci în Europa Centrală. Ministatele au suprafeţe foarte restrânse iar populaţia este, de asemenea, puţin numeroasă. În schimb densitatea populaţiei este foarte mare. În ceea ce priveşte economia, toate aceste miniţări au un numitor comun: un turism foarte dezvoltat, care aduce venituri însemnate.

Ţări asiatice care gravitează spre Europa
Două ţări asiatice, Turcia şi Cipru, gravitează spre continentul nostru, de care practic şi-au legat destinul în secolul al XX-lea.

Turcia este o ţara situată pe două continente: Europa (Peninsula Balcanică) şi Asia (Asia Mică), cele două sectoare fiind despărţite de Marea Marmara.

Cipru – Ţară insulară din sud-estul Mării Mediterane, în apropierea ţărmului Asiei.


Europa Sudică (2) publicat: 2014-03-10T14:10:09+00:00, actualizat: 2017-01-02T08:57:24+00:00 by Gimnaziu.info