Intensitatea curentului electric, Tensiunea electrică, Rezistenţa electrică, Ohmul, Legea lui Ohm, Instrumente de măsură

Intensitatea curentului electric

Intensitatea curentului electric prin ramura principală este egală cu suma intensităţilor curenţilor prin filamentele celor trei becuri legate în paralel.

Intensitatea curentului electric este aceeaşi în orice punct al unui circuit serie.

Tensiunea electrică

Tensiunea electrică la bornele grupării în paralel a becurilor este egală cu tensiunea la bornele fiecărui bec.

Tensiunea electrică la bornele grupării în serie a becurilor este egală cu suma tensiunilor la bornele fiecărui bec.

La bornele unui element de circuit parcurs de curent electric (I ≠ 0) există totdeauna o tensiune electrică (U ≠ 0).

Tensiunea electrică la bornele unui element de circuit poate exista şi dacă el nu este parcurs de curent electric (I = 0).

Intensitatea curentului electric, Tensiunea electrică, Rezistenţa electrică, Ohmul, Legea lui Ohm, Instrumente de măsură

Rezistenţa electrică

Mărimea fizică scalară egală cu raportul între tensiunea electrică (U) aplicată la capetele unui conductor şi intensitatea curentului electric (I) ce-l străbate se numeşte rezistenţa electrică (R) a conductorului.

R = U/I

Ohmul

Unitatea de măsură a rezistenţei electrice în S.I.: ohm (Ω).

[R]SI = [U]SI/[I]SI = V/AΩ

Un ohm este rezistenţa electrică a unui conductor, străbătut de un curent electric de un amper, atunci când la capetele lui se aplică o tensiune de un volt.

Legea lui Ohm

Intensitatea curentului electric (I) ce străbate o porţiune de circuit este direct proporţională cu tensiunea electrică (U) aplicată la capetele ei atunci când rezistenţa electrică a porţiunii de circuit este constantă.

I  = U/R

Instrumente de măsură

Ampermetru = instrument pentru măsurarea intensităţii curentului electric.
Voltmetru = instrument pentru măsurarea tensiunii electrice.
Ohmetru = instrument pentru măsurarea rezistenţei electrice.


Intensitatea curentului electric, Tensiunea electrică, Rezistenţa electrică, Ohmul, Legea lui Ohm, Instrumente de măsură publicat: 2022-02-14T11:44:25+02:00, actualizat: 2022-02-14T12:29:40+02:00 by Gimnaziu.info