Latină – Vocabula [aestate, hieme, propinqui, tibi, suus, impigra, parvulus, quia, vecto, tollo, libenter, numquam]

Limba Latină – Vocabula

nomina

aestate, f. – vara
cicada, -ae, f. – greiere
silva, -ae, f – pădure
cantum, m. – cântec
formica, -ae – furnica

granum, n. – grăunte
amicitia, -ae, f. – amiciţie, prietenie
hieme, f. – iarna
auxilium, n. – ajutor
Marcus, -i, m. – Marcu

pater, m. – tatăl
filius, -i, m. – fiu
vir, -i, m. – bărbat
laetitia, -ae, f. – bucurie
humus, i, f. – humă, ţărână

die nono – în ziua a noua
familia, -ae, f. – familie
Terentia, -ae, f. – Terentia
mater, f. – mama
Tullia, -ae, f. – Tullia

soror, f. – soră
propinqui, -orum, m. – rudele
amicus, -i, m. – amic, prieten
puer, -i, m. – copil
diem lustricum – ziua de purificare, botezul

cura, -ae, f. – grijă
deus, -i, m. – zeu
inceptum, -i, n. – începutul

pronomina

tibi – ţie
suus, -a, -um – al său

adiectiva

tota – toată
laeta – veselă, bucuroasă
suavis – plăcut, suav
impigra – harnică
perita – pricepută

quieta – liniştită
nigra – neagră
ingrata – ingrată, nerecunoscătoare
avara – zgârcită
pius, -a, -um – pios, credincios

magnus, -a, -um – mare
natus, -a, -um (part.) – născut
omnis – tot, toată
parvulus, -a, -um (dim.) – micuţ
primogenitus, -a, -um – primul născut
bonus, -a, -um – bun

Latină - Vocabula [aestate, hieme, propinqui, tibi, suus, impigra, parvulus, quia, vecto, tollo, libenter, numquam]

coniunctiones

nam – căci, pentru că
sed – dar
quia – pentru (faptul)

interiectiones

eheu! – vai! (durere)

verba

canto, -are – a cânta
resono, -are – a răsuna
sapio, –ĕre – a fi înţelept
vecto, -are – a trage, a căra
ausculto, -are – a asculta

dico, –ĕre – a zice
facio, –ĕre –  a face
rodo, –ĕre – a roade
nego, -are – a refuza (cuiva, ceva)
gaude – bucură-te

natus est – s-a născut
properat (se) grăbeşte
tollo, –ĕre(a) ridica
concelebrant – sărbătoresc împreună (ei)
invocat – invocă, roagă

accipit – primeşte
erat – era
dat – dă

praepositiones

pro (+ abl.) – pentru
contra (+ ac.) – împotriva
cum (+ abl.) – cu

adverbia

assidue – necontenit
circum – împrejur
libenter – cu plăcere
numquam – niciodată
quam – cât de…
semper – mereu
tamen – totuşiLatină – Vocabula [aestate, hieme, propinqui, tibi, suus, impigra, parvulus, quia, vecto, tollo, libenter, numquam] publicat: 2022-11-29T11:54:29+02:00, actualizat: 2022-11-29T12:58:06+02:00 by Gimnaziu.info