Legile Fizicii (1)

Legile topirii/solidificării

La presiune constantă, pe toată durata topirii (solidificării), temperatura rămâne constantă.

Temperatura la care se topeşte (solidifică) o substanţă se numeşte temperatură de topire (solidificare), ea fiind o caracteristică a fiecărei substanţe.

Temperatura de topire coincide cu temperatura de solidificare.

În timpul topirii (solidificării) volumul substanţei se modifică.

Legile fierberii/condensării

Temperatura de fierbere (condensare) este o constantă, specifică fiecărei substanţe.

În timpul fierberii (condensării), temperature rămâne constantă (dacă presiunea nu se modifică).

Principiul fundamental al hidrostaticii

Diferenţa de presiune între două puncte ale unui lichid în echilibru este numeric egală cu greutatea unei coloane din acel lichid, care are ca bază unitatea de suprafaţă şi ca înălţime distanţa dintre planele care conţin punctele respective.

Δp = ρ · h · g

Principiul vaselor comunicante

Înălţimea coloanei de lichid este aceeaşi în toate vasele comunicante.

Legea lui Pascal

Presiunea exterioară exercitată asupra unui lichid se transmite integral în toată masa lichidului şi în toate direcţiile.

Legea lui Pascal

Legea lui Arhimede

Un corp scufundat într-un lichid în repaus este împins de jos în sus cu o forţă egală cu greutatea lichidului dezlocuit de acel corp.

FA = Vl ∙ ρl ∙ g

Prima lege a lui Ohm

Intensitatea curentului electric ce străbate o porţiune de circuit este direct proporţională cu tensiunea aplicată la capetele ei când rezistenţa electrică a porţiunii de circuit este constantă.

I = U/R

A doua lege a lui Ohm

Intensitatea curentului electric ce străbate un circuit electric este direct proporţională cu tensiunea electromotoare a generatorului şi invers proporţională cu rezistenţa totală a circuitului.

I = E/R+r

Legea lui Joule

Căldura cedată la trecerea curentului electric printr-un conductor este egală cu produsul dintre pătratul intensităţii ce trece prin conductor, rezistenţa acestuia şi durata trecerii curentului electric prin conductor.

Q = I2 ∙ R ∙ t


Legile Fizicii (1) publicat: 2020-10-19T18:17:00+03:00, actualizat: 2020-10-19T19:37:00+03:00 by Gimnaziu.info