Limba Latină – Vocabula (2)

Nomina

aestate, f. – vara
cicada, -ae, f. – greiere
silva, -ae, f – pădure
cantum, m. – cântec
formica, -ae furnica

granum, n. – grăunte
amicitia, -ae, f. – amiciţie, prietenie
hieme, f. – iarna
auxilium, n. – ajutor
Marcus, -i, m. – Marcu

pater, m. – tatăl
filius, -i, m. – fiu
vir, -i, m. – bărbat
laetitia, -ae, f. – bucurie
humus, i, f. – humă, ţărână

die nono în ziua a noua
familia, -ae, f. – familie
Terentia, -ae, f. – Terentia
mater, f. – mama
Tullia, -ae, f. – Tullia

soror, f. – soră
propinqui, -orum, m. – rudele
amicus, -i, m. – amic, prieten
puer, -i, m. – copil
diem lustricum ziua de purificare, botezul

cura, -ae, f. – grijă
deus, -i, m. – zeu
inceptum, -i, n. – începutul

Pronomina

tibi ţie
suus, -a, -um – al său

Adiectiva

tota toată
laeta veselă, bucuroasă
suavis plăcut, suav
impigra harnică
perita pricepută

quieta liniştită
nigra neagră
ingrata ingrată, nerecunoscătoare
avara zgârcită
pius, -a, -um pios, credincios

magnus, -a, -um mare
natus, -a, -um (part.) – născut
omnis tot, toată
parvulus, -a, -um (dim.) – micuţ
primogenitus, -a, -um primul născut
bonus, -a, -um bun

Limba Latină – Vocabula (2)

Coniunctiones

nam căci, pentru că
sed dar
quia pentru (faptul) că

Interiectiones

eheu! – vai! (durere)

Verba

canto, -are a cânta
resono, -are a răsuna
sapio, –ĕre a fi înţelept
vecto, -are a trage, a căra
ausculto, -are – a asculta

dico, –ĕre a zice
facio, –ĕre  a face
rodo, –ĕre a roade
nego, -are a refuza (cuiva, ceva)
gaude – bucură-te

natus est s-a născut
properat – (se) grăbeşte
tollo, –ĕre – (a) ridica
concelebrant sărbătoresc împreună (ei)
invocat invocă, roagă

accipit primeşte
erat era
dat dă

Praepositiones

pro (+ abl.) – pentru
contra (+ ac.) – împotriva
cum (+ abl.) – cu

Adverbia

assidue necontenit
circum împrejur
libenter cu plăcere
numquam niciodată
quam cât de…
semper mereu
tamen totuşi


Limba Latină – Vocabula (2) publicat: 2018-03-05T19:54:29+02:00, actualizat: 2018-03-05T21:04:31+02:00 by Gimnaziu.info