Limba Latină – Vocabula (2)

Nomina

aestate, f.: vara
cicada, -ae, f.: greiere
silva, -ae, f: pădure
cantum, m.: cântec
formica, -ae: furnica

granum, n.: grăunte
amicitia, -ae, f.: amiciţie, prietenie
hieme, f.: iarna
auxilium, n.: ajutor
Marcus, -i, m.: Marcu

pater, m.: tatăl
filius, -i, m.:fiu
vir, -i, m.: bărbat
laetitia, -ae, f.: bucurie
humus, i, f.: humă, ţărână

die nono: în ziua a noua
familia, -ae, f.: familie
Terentia, -ae, f.: Terentia
mater, f.: mama
Tullia, -ae, f.: Tullia

soror, f.: soră
propinqui, -orum, m.: rudele
amicus, -i, m.: amic, prieten
puer, -i, m.: copil
diem lustricum: ziua de purificare, botezul

cura, -ae, f.: grijă
deus, -i, m.: zeu
inceptum, -i, n.: începutul

Pronomina

tibi: ţie
suus, -a, -um: al său

Adiectiva

tota: toată
laeta: veselă, bucuroasă
suavis: plăcut, suav
impigra: harnică
perita: pricepută

quieta: liniştită
nigra: neagră
ingrata: ingrată, nerecunoscătoare
avara: zgârcită
pius, -a, -um: pios, credincios

magnus, -a, -um: mare
natus, -a, -um (part.): născut
omnis: tot, toată
parvulus, -a, -um (dim.): micuţ
primogenitus, -a, -um: primul născut
bonus, -a, -um: bun

Vocabula

Coniunctiones

nam: căci, pentru că
sed: dar
quia: pentru (faptul) că

Interiectiones

eheu!: vai! (durere)

Verba

canto, -are: a cânta
resono, -are: a răsuna
sapio, –ĕre: a fi înţelept
vecto, -are: a trage, a căra
ausculto, -are: a asculta

dico, –ĕre: a zice
facio, –ĕre:  a face
rodo, –ĕre: a roade
nego, -are: a refuza (cuiva, ceva)
gaude = bucură-te

natus est: s-a născut
properat = (se) grăbeşte
tollo, –ĕre = (a) ridica
concelebrant: sărbătoresc împreună (ei)
invocat: invocă, roagă

accipit: primeşte
erat: era
dat: dă

Praepositiones

pro (+ abl.): pentru
contra (+ ac.): împotriva
cum (+ abl.): cu

Adverbia

assidue: necontenit
circum: împrejur
libenter: cu plăcere
numquam: niciodată
quam: cât de…
semper: mereu
tamen: totuşi


Limba Latină – Vocabula (2) publicat: 2016-03-14T17:54:29+00:00, actualizat: 2017-01-22T21:34:25+00:00 by Gimnaziu.info