Limba Latină – Vocabula (3)

Nomina

pupa, -ae, f.: păpuşă
mundus, -i, m.: găteli
nuptiae, -arum, f.: nuntă
pueritia, -ae, f.: copilărie
adulescentia, -ae, f.: adolescenţă

amica, -ae, f.: amică
Lares, m.: zeii lari, spirite ale întemeietorilor
speculum, -i., n.: oglindă
unguentum, -i, n.: unguent, cremă
scrinium, -i, n.: scrin, casetă

ornamentum, -i, n.: ornament, podoabă, bijuterie
oculus -i, m.: ochi
solum, -i, n.: sol, pământ
seminarium, -i, n.: pepinieră, izvor, sursă
ludus, -i, m.: joc

triumphus, -i, m.: triumf, recompensă de război
post mortem: după moarte (expr.)
populus, -i, m.: popor
optimo imperatori: celui mai bun împărat
imaginem, f.: portretul (ac.)

in prima fronte: în fruntea
modestia, -ae, f.: modestie
Antiochus, -i, m.: Antioh
Syria, -ae, f.: Siria
Hannibali, m.: lui Hanibal (dativ)

copiae, -arum, f. pl.: trupe
elephantus, -i, m.: elefant
cum turribus f.: cu turnuri
equites m.: călăreţi
ignavia, -ae, f.: trândăvie
praeda, ae, f.: pradă de război

Adiectiva

aureus, -a, -um: de aur
dilectus, -a, -um: predilect
tristis: trist
debitus, -a -um: datorat, cuvenit
dignus, -a, -um: demn, vrednic

divus, -a, -um: divin, divinizat
immeritus, -a, -um: nemeritat
novus, -a, -um: nou
ingentes: uriaşe, imense
argenteus, -a, -um: de argint

armatus, -a, -um: înarmat
avarus, -a, -um: lacom, avar
impatientes: nerăbdători

Vocabula

Adverbia

diligenter: cu grijă
postea: după aceea
nonne: nu-i aşa?
tam: atât de

pretiose: preţios
certe: desigur
satis: suficient
multum: foarte

Pronomina

meae: a mea
suorum: ale sale
suus, -a, -um: al său, a sa
quid: ce?
meus, -a, -um: al meu, a mea

Verba

factae sunt: s-a făcut
exornat: împodobeşte
lacrimans: lăcrimând
dicit: zice
valete: rămâneţi cu bine

dicat: dedică
curat: (se) îngrijeşte
manet: rămâne
decerno, –ĕre: a decerna, a acorda
recuso, -are: a refuza, a (se) recuza

praepono, –ĕre: a pune în faţa
curo, -are: a (se) îngriji
renovo, -are: a reînnoi, a renova
ostendo, –ĕre: a arăta
opino, -are: a-şi spune părerea

interrogo, -are: a întreba
cognosco, –ĕre: a cunoaşte
specto, -are: a aştepta, a privi

Coniuctiones

at: dar
etiam si: chiar dacă

Praepositiones

in (+ abl.): în
ante (+ ac.): înainte de
sine (+ abl.): fără
contra (+ ac.): contra
cum (+ abl): cu


Limba Latină – Vocabula (3) publicat: 2016-04-18T07:51:34+00:00, actualizat: 2017-01-22T21:38:54+00:00 by Gimnaziu.info