Limba Latină – Vocabula (4)

Nomina

Ceres, Cereris, f.: zeiţa pământului, a vegetaţiei şi a holdelor
frumentum, -i, n.: grâu, pl. grâne
seges, segetis, f.: ogor, holdă
Pluto, Plutonis, m.: zeu subpământean
regnum, -i, n.: regat

dolor, doloris, m.: durere
Eleusis, Eleusinis, f.: oraş în Grecia
rex, regis, m.: rege
uxor, uxoris, f.: soţie
solatium, -i, n.: alinare

mater, matris, f.: mamă
Tripotolemus, -i, m.:  Triptolem
donum, -i, n.: dar
homo, hominis, m.: om
alimentum, -i, n.: hrană

annus, -i, m.: an
tempus, temporis, n.: timp
Sol, Solis, m.: Soarele
raptor, raptoris, m.: rapitor
secretum, -i, n.: secret

iustitia, -ae, f.: dreptate
Iupiter, Iovis, m.: Iupiter
mensis, mensis, m.: lună
caelum, -i, n.: cer
maritus, -i, n.: soţ

autumnus, -i, m.: toamnă
hiems, hiemis, f.: iarnă
ver, veris, n.: primăvară
aestas, aestatis, f.: vară
flos, floris, m.: floare

Pronomina

eam: pr. dem. (pe) aceasta
is: pr. dem. acesta

Adiectiva

pulcher, -a, -um: frumos
subterraneus, -a, -um: subteran
magnus, -a, -um: mare
flavus, -a, -um: blond
tristis, -e: trist
laetus, -a, -um: vesel, fericit
solus, -a, -um: singur

Vocabula

Verba

habeo, –ēre: a avea
rapio, –ĕre: a răpi
deduco, -ere: a duce
pervenio, -ire: a ajunge
offerunt: (ei) oferă

do, -are: a da
voco, -are: a chema
commoveo, –ēre: a înduioşa, a mişca
cognosco, –ĕre: a cunoaşte
revelo, -are: a revela, a dezvălui

peto, – ĕre: a cere
statuo, –ĕre: a stabili
vivo, –ĕre: a trăi
debeo, –ēre: a trebui, a fi obligat
maneo, –ēre: a rămâne

Adverbia

denique: în cele din urmă
itaque: şi astfel
hic: aici
postea: după aceasta
postremo: în sfârşit
tunc: atunci
ita: astfel

Praepositiones

ad (+ Ac.): la
cum (+ Abl.): cum
apud (+ Ac.): la
sine (+ Abl.): fără


Limba Latină – Vocabula (4) publicat: 2016-06-02T16:34:28+00:00, actualizat: 2017-01-22T21:42:07+00:00 by Gimnaziu.info