Limba Latină – Vocabula (4)

Nomina

Ceres, Cereris, f. – zeiţa pământului, a vegetaţiei şi a holdelor
frumentum, -i, n. – grâu, pl. grâne
seges, segetis, f. – ogor, holdă
Pluto, Plutonis, m. – zeu subpământean
regnum, -i, n. – regat

dolor, doloris, m. – durere
Eleusis, Eleusinis, f. – oraş în Grecia
rex, regis, m. – rege
uxor, uxoris, f. – soţie
solatium, -i, n. – alinare

mater, matris, f. – mamă
Tripotolemus, -i, m. – Triptolem
donum, -i, n. – dar
homo, hominis, m. – om
alimentum, -i, n. – hrană

annus, -i, m. – an
tempus, temporis, n. – timp
Sol, Solis, m. – Soarele
raptor, raptoris, m. – rapitor
secretum, -i, n. – secret

iustitia, -ae, f. – dreptate
Iupiter, Iovis, m. – Iupiter
mensis, mensis, m. – lună
caelum, -i, n. – cer
maritus, -i, n. – soţ

autumnus, -i, m. – toamnă
hiems, hiemis, f. – iarnă
ver, veris, n. – primăvară
aestas, aestatis, f. – vară
flos, floris, m. – floare

Pronomina

eam pr. dem. (pe) aceasta
is pr. dem. acesta

Adiectiva

pulcher, -a, -um frumos
subterraneus, -a, -um subteran
magnus, -a, -um mare
flavus, -a, -um blond
tristis, -e trist
laetus, -a, -um vesel, fericit
solus, -a, -um singur

Limba Latină - Vocabula (4)

 

Verba

habeo, –ēre a avea
rapio, –ĕre a răpi
deduco, -ere a duce
pervenio, -ire a ajunge
offerunt (ei) oferă

do, -are a da
voco, -are a chema
commoveo, –ēre a înduioşa, a mişca
cognosco, –ĕre a cunoaşte
revelo, -are a revela, a dezvălui

peto, – ĕre a cere
statuo, –ĕre a stabili
vivo, –ĕre a trăi
debeo, –ēre a trebui, a fi obligat
maneo, –ēre a rămâne

Adverbia

denique în cele din urmă
itaque şi astfel
hic aici
postea după aceasta
postremo în sfârşit
tunc atunci
ita astfel

Praepositiones

ad (+ Ac.) – la
cum (+ Abl.) – cum
apud (+ Ac.) – la
sine (+ Abl.) – fără


Limba Latină – Vocabula (4) publicat: 2018-03-08T08:34:28+02:00, actualizat: 2018-03-08T09:41:16+02:00 by Gimnaziu.info