Mărimi scalare, mărimi vectoriale

Mărimi scalare

O mărime fizică este scalară dacă în raport cu o unitate de măsură este deplin caracterizată prin valoarea numerică.

Exemple de mărimi scalare

– lungimea, aria, volumul, masa, temperatura, durata.

Mărimi vectoriale

Mărimea fizică deplin caracterizată de modul (valoare numerică), direcţie şi sens se numeşte mărime vectorială.

Exemple de mărimi vectoriale

– forţa, deplasarea, viteza.

Forţa

Forţa este mărime vectorială.

O forţă este caracterizată de:
punct de aplicaţie – punctul în care acţionează forţa
valoare numerică (modul) – exprimată în newtoni
direcţie – dreapta pe care acţionează forţa (sau orice dreaptă paralelă cu ea)
sens – în care acţionează forţa.

Reprezentarea forţei

Vectori

Un segment pe care s-a fixat un sens se numeşte vector.

Un vector [AB] este determinat de:
origine (punctul A)
direcţie (dreapta d)
sens (de la A la B)
modul (lungimea AB).

Reprezentarea forţei

A reprezenta o forţă înseamnă a desena vectorul forţă (F).

Pentru a reprezenta o forţă, printr-un vector forţă, trebuie să parcurgi următoarele etape:
1. Fixezi punctul de aplicaţie (originea vectorului)
2. Desenezi o dreaptă, prin punctul de aplicaţie, care reprezintă direcţia forţei
3. Stabileşti sensul vectorului, în funcţie de sensul forţei
4. Determini lungimea vectorului, alegând o scară convenabilă, în funcţie de modulul forţei
5. Desenezi vectorul forţă, vârful săgeţii indicând sensul forţei
6. Notezi vectorul forţă prin simbolul F.

Mărimi scalare, mărimi vectoriale publicat: 2016-10-11T18:46:22+00:00, actualizat: 2017-01-02T08:57:20+00:00 by Gimnaziu.info