Măsura de două, trei sau patru pătrimi

Măsura de două pătrimi

– este formată din doi timpi, fiecare având o valoare de pătrime şi intensitate diferită.

– timpul întâi este accentuat

– timpul al doilea este neaccentuat.

Măsura de trei pătrimi

– este formată din trei timpi, fiecare având valoarea de pătrime.

– timpul întâi este accentuat

– timpul al doilea şi ce de-al treilea sunt neaccentuaţi.

Măsura de două, trei sau patru pătrimi

Măsura de patru pătrimi

– este compusă din două măsuri de două pătrimi şi are doua accente.

accent principal pe timpul întâi

accent secundar pe timpul al treilea.


Măsura de două, trei sau patru pătrimi publicat: 2017-11-09T20:41:48+03:00, actualizat: 2017-11-09T21:39:51+03:00 by Gimnaziu.info