Materialele plastice, Cauciucul, Sticla

Materialele plastice

Materialele plastice sunt substanţe sintetice de origine organică obţinute din polimeri.

Materialele plastice sunt materiale tehnologice în compoziţia cărora, alături de polimer, pot intra: un plastifiant, o umplutură inertă, un stabilizator şi, după caz, un colorant.

Materialele plastice se grupează în termoplastice şi termorigide.

Materialele plastice se diferenţiază de alte materiale prin densitate mică şi conductibilitate termică redusă.

Proprietatea de bază a materialelor plastice este plasticitatea.

Materialele plastice se utilizează în: construcţii, comunicaţii, industrie şi transporturi.

Cauciucul

Cauciucul este un produs natural de origine vegetală sau sintetic obţinut prin reacţii de polimerizare.

Cauciucul poate fi natural sau sintetic.

Cel mai utilizat este cauciucul vulcanizat.

Proprietatea de bază a cauciucului este elasticitatea.

Materialele plastice, Cauciucul, Sticla

Sticla

Sticla este un material cu structură necristalină (amorfă) obţinut prin răcirea până la solidificare a unui amestec de oxizi, aflat în stare topită.

Sticla se obţine în cuptoare, prin încălzirea unui amestec format din: nisip, piatră de var, carbonat de sodiu şi resturi de sticlă.

În funcţie de compoziţia chimică sticla poate fi: pură, comună, grea, rezistentă.

Sticla este un material rigid, impermeabil, fragil, nu conduce curentul electric şi căldura, nu rezistă la şocuri mecanice, nu are punct de topire fix ci un interval deoarece nu este o substanţă pură.

Sticla se utilizează astăzi în diverse domenii: medicină, construcţii, artă.


Materialele plastice, Cauciucul, Sticla publicat: 2022-04-04T06:31:17+03:00, actualizat: 2022-04-04T07:59:44+03:00 by Gimnaziu.info