Molecule, caracteristici, clasificare

Molecule

Molecula este cea mai mică particulă dintr-o substanţă care poate exista în stare liberă şi care prezintă toate proprietăţile substanţei respective.

Caracteristici ale moleculelor

– sunt particule materiale, neutre din punct de vedere electric.

– între moleculele aceleiaşi substanţe se află spaţii intermoleculare variabile. De mărimea acestor spaţii depinde volumul substanţei: când spaţiile intermoleculare cresc sau se micşorează, volumul substanţei creşte sau se micşorează.

– între molecule se exercită forţe de atracţie, numite forţe de coeziune. De atracţia intermoleculară depinde starea de agregare în care se prezintă substanţele: la substanţele solide coeziunea este mare, la cele lichide coeziunea este mică, iar la cele gazoase coeziunea este foarte mică.

Molecule diatomice, poliatomice

– moleculele se află în mişcare continuă. Viteza de mişcare a moleculelor depinde de temperatură. Mişcarea continuă a moleculelor ne ajută să înţelegem unele fenomene, cum ar fi difuziunea şi comprimarea.

a) difuziunea este o consecinţă a mişcării moleculelor şi constă în pătrunderea moleculelor unei substanţe printre moleculele alteia. Acesta este o proprietate a a tuturor substanţelor. O consecinţă a difuziunii moleculelor este procesul de dizolvare.

b) comprimarea gazelor este o urmare a micşorării spaţiului dintre moleculele unui gaz.

– moleculele au masă şi dimensiuni foarte reduse (în funcţie de numărul, masa şi dimensiunile atomilor componenţi).

Clasificarea moleculelor

Moleculele pot fi clasificate:

a) după natura atomilor care intră în compoziţia lor

substanţe simple (formate din atomi identici)
substanţe compuse (formate din atomi diferiţi).

b) după numărul atomilor

monoatomice (un atom)
diatomice (doi atomi)
poliatomice (mai mulţi atomi).


Molecule, caracteristici, clasificare publicat: 2021-12-13T08:16:34+02:00, actualizat: 2021-12-13T09:39:40+02:00 by Gimnaziu.info