Numere raţionale (1)

Fracţiile a/b şi c/d se numesc echivalente, şi scriem a/b = c/d, dacă ad = bc

Mulţimea fracţiilor echivalente cu fracţia a/b reprezintă numărul raţional a/b.

Numerele raţionale a/b şi c/d se numesc egale, şi scriem a/b = c/d, dacă ad = bc (adică dacă fracţiile a/b şi c/d sunt echivalente).

Orice număr raţional pozitiv se scrie sub formă de fracţie zecimală cu un număr finit de cifre după virgulă sau sub formă de fracţie zecimală infinită periodică, care nu are perioada 9 sau 0.

Mulţimea numerelor raţionale este mulţimea Q = {a/b|a∈ Z*, b∈Z*}.

N ⊂ Z ⊂ Q

Multimea Q+ = {a/b|a∈ N*, b∈ N*} se numeşte mulţimea numerelor raţionale pozitive.

N* ⊂ Q+

Qmulţimea numerelor raţionale negative.

Modulul sau valoarea absolută a unui număr raţional este numărul raţional pozitiv |x|,

|x| = {x, dacă x≥0; -x dacă x<0}

Compararea numerelor raţionale

Oricare ar fi a/b şi c/d, numere raţionale, a, b, c, d ∈ N*, a/b < c/d ⇔ ad < bc.


Numere raţionale (1) publicat: 2014-10-07T15:49:37+03:00, actualizat: 2017-01-02T08:57:23+03:00 by Gimnaziu.info