Procesul tehnologic, Resursele, Materiile prime, Materialele metalice

Procesul tehnologic

Procesul tehnologic este definit ca totalitatea operaţiilor tehnologice necesare pentru prelucrarea şi transformarea materiilor prime în produs.

Operaţia tehnologică este o etapă în care se produce o transformare fizică sau chimică a materiei prime.

Resursele

Resursele reprezintă totalitatea elementelor mediului natural pe care omul le poate valorifica pentru satisfacerea nevoilor sale.

Materiile prime

Din resurse se extrag materiile prime necesare în industria de prelucrare.

Materiile prime cu un grad ridicat de prelucrare din care se confecţionează produse, se numesc materiale.

Procesul tehnologic, Resursele, Materiile prime, Materialele metalice

Materialele metalice

Materialele metalice sunt metale pure şi aliaje.

Aliajul metalic se obţine prin unirea a două sau mai multor elemente chimice, dintre care elementul aflat în proporţia cea mai mare este un metal.

Materialele metalice sunt feroase (oţel şi fontă) şi neferoase (cupru, aluminiu, nichel, staniu etc. şi aliajele lor).

Conţinutul de carbon care delimitează oţelul de fontă este de 2,14%.

Capacitatea unui material metalic de a putea fi prelucrat printr-un anumit procedeu tehnologic se numeşte proprietate (caracteristică) tehnologică.

Proprietăţile specifice metalelor sunt: luciul caracteristic, conductibilitatea termică şi electrică, maleabilitate, ductibilitate.

În industria electrotehnică se folosesc cuprul, aluminiul şi aliajele lor.

Din fontă se obţin piese turnate, iar din oţel, atât piese turnate cât şi semifabricate laminate.


Procesul tehnologic, Resursele, Materiile prime, Materialele metalice publicat: 2018-11-20T07:06:34+02:00, actualizat: 2018-11-20T08:54:40+02:00 by Gimnaziu.info