Programul Şcoala altfel – 2014

Şcoala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun! – 2014
Săptămâna 7–11 aprilie 2014 din semestrul al doilea este săptămâna dedicată activităților extracurriculare și extrașcolare, în cadrul programului numit Şcoala altfel.

Tipurile de activităţi care pot fi organizate în cadrul programului „Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!”, pot include:

 • activități culturale;
 • activități tehnico-științifice;
 • activități sportive;
 • activități de educație pentru cetățenie democratică, pentru promovarea valorilor umanitare (inclusiv voluntariat, caritate, implicare activă în societate, responsabilitate socială, relații și comunicare etc.);
 • activități de educație pentru sănătate și stil de viață sănătos (inclusiv referitoare la dependență de calculator, siguranță pe internet etc.);
 • activități de educație ecologică și de protecție a mediului (inclusiv colectare selectivă, economisirea energiei, energie alternativă etc.);
 • activități de educație rutieră, PSI, educație pentru reacții corecte în situații de urgență etc.;
 • altele.

Aceste activități se vor organiza sub diferite forme, de exemplu:

 • ateliere de teatru, dans, muzică, arte plastice, educație media și cinematografică;
 • competiții organizate la nivelul școlii, al grupurilor de școli, al localității sau al județului;
 • mese rotunde, dezbateri;
 • activități de voluntariat sau de interes comunitar;
 • campanii antitutun/antialcool/antipoluare/de prevenire a delincvenței juvenile/de prevenire a traficului de persoane etc.;
 • proiecte comunitare, de responsabilitate socială;
 • peer – education;
 • schimburi de experiență;
 • vizite de studii;
 • tabere/școli de creație sau de cercetare;
 • parteneriate educaționale și tematice la nivel de unități de învățământ, pe plan intern și internațional, pentru dezvoltarea aptitudinilor pentru lucrul în echipă și în proiecte.

Elevii au obligația de a participa la activitățile pentru care s-au înscris, absențele fiind înregistrate în catalog la rubrica Purtare.


Programul Şcoala altfel – 2014 publicat: 2013-05-28T21:34:15+00:00, actualizat: 2017-01-02T08:57:27+00:00 by Gimnaziu.info