Sinonimele, Antonimele

Sinonimele

Sinonimele sunt cuvinte cu formă diferită şi cu sens asemănător.

Sinonimele pot fi:

substantive: noroc – şansă;
verbe: a izbuti – a reuşi;
adjective: prietenesc – amical;
pronume: el – dânsul;
numerale: întâiul – primul;
adverbe: mereu – totdeauna;
conjuncţii: deoarece – fiindcă;
prepoziţii: către – spre;
interjecţii: câţ – zât.

Sinonimele se stabilesc numai în context.

Se poate stabili o relaţie de sinonimie şi între o expresie şi un cuvânt sau între două expresii.

Toate sinonimele unui cuvânt alcătuiesc o serie sinonimică.

Cu ajutorul sinonimelor, se evită repetiţia.

Sinonime perfecte/aproximative

Sinonimele trebuie să denumească acelaşi aspect din realitate, fiind în funcţie de echivalenţa semantică:
perfecte: – când sensurile sunt identice; natriu – sodiu;
aproximative: – când sensul unuia sugerează obiectul, în limbajul artistic apărând chiar echivalenţe neaşteptate; „vatră de jăratic” (M. Eminescu) – lună.

Sinonime parţiale/totale

În funcţie de numărul de sensuri suprapuse, sinonimele pot fi:
parţiale – când nu toate sensurile coincid; repede – iute;
totale – când toate sensurile coincid; cupru – aramă.

Uneori, sensurile se pot suprapune, dar cuvintele nu pot fi înlocuite în acelaşi context, neputându-se face o echivalenţă între termenii din limbajul obişnuit şi un arhaism, un regionalism sau un termen ştiintific şi tehnic.

Sinonimele-Antonimele

Antonimele

Anonimele sunt cuvinte cu sensuri complet opuse.

De obicei, antonimele sunt:

substantive: veselie – tristeţe;
verbe: a trăi – a muri;
adjective: uman – inuman;
adverbe: aici – acolo.

Există prefixe cu ajutorul cărora se pot forma antonime: ne-, in-, des-, (dez-, dis-, de-).


Sinonimele, Antonimele publicat: 2020-11-03T16:31:54+02:00, actualizat: 2020-11-03T17:28:44+02:00 by Gimnaziu.info