Tensiunea electrică, Măsurarea tensiunii electrice

Tensiunea electrică

Tensiunea electrică (U) între două puncte ale unui circuit este o mărime fizică a cărei unitate de măsură în S.I este voltul: [U]S.I. = V.

Notaţia de pe o baterie (ex.: 9 V) reprezintă valoarea tensiunii electrice produsă de ea.

Litera V este simbolul voltului, unitatea de măsură pentru tensiunea electrică.

Notaţia de pe un bec (ex. 1,2 V) reprezintă tensiunea electrică la care funcţionează normal becul.

Tensiunea electrică la bornele becului se măsoară cu voltmetrul, legat în paralel cu becul.

Legând trei baterii de 1,5 V în serie se obţine o tensiune de 4,5 V. Bateriile astfel legate spunem că sunt legate în serie.

Măsurarea tensiunii electrice

Măsurarea tensiunii electrice

Instrumentul de măsură pentru tensiunea electrică este voltmetrul.

Pentru a măsura tensiunea electrică între două puncte ale unui circuit se leagă voltmetrul în paralel, între cele două puncte.

Pentru ca un receptor legat la un generator să funcţioneze normal trebuie ca tensiunea generatorului să fie egală cu tensiunea receptorului.

Atenţie!

Corpul omenesc este conductor. Nu atingeţi niciodată bornele prizei deoarece o tensiune electrică mai mare de 24V este periculoasă!


Tensiunea electrică, Măsurarea tensiunii electrice publicat: 2021-07-15T15:05:21+03:00, actualizat: 2021-07-15T16:12:03+03:00 by Gimnaziu.info