Teoremele cercului

Definiţii

diametru = o coardă care trece prin centrul cercului.
coardă = segment de dreaptă determinat de două puncte ale unui cerc.
arc de cerc = porțiunea dintr-un cerc delimitată de două puncte.

Teorema 1

(referitoare la arce şi coarde congruente în cerc)

Într-un cerc sau în cercuri congruente, coardelor congruente le corespund arce congruente, şi reciproc: [AB] ≡ [CD] => AB ≡ CD; AB ≡ CD => [AB] ≡ [CD].

Teorema 2

(referitoare la diametrul perpendicular pe o coardă)

Într-un cerc, un diametru perpendicular pe o coardă trece prin mijlocul coardei şi determină, pe fiecare dintre arcele subîntinse de coardă, arce congruente: MN ⊥ AB, MN ∩ AB = {E} => [AE] ≡ [BE], AM ≡ BM, AN ≡ BN.

Teoremele cercului

Teorema 3

(referitoare la arce cuprinse între coarde paralele)

Dacă două coarde ale unui cerc sunt paralele, atunci arcele cuprinse între ele sunt congruente: dacă AB || CD, atunci AD ≡ BC.

Teorema 4

(referitoare la coarde egal depărtate de centru)

Într-un cerc, două coarde sunt congruente dacă şi numai dacă sunt egal depărtate de centru: [AB] ≡ [CD] dacă şi numai dacă d(O, AB) = d(O, CD).


Teoremele cercului publicat: 2020-12-16T16:12:32+02:00, actualizat: 2020-12-16T17:10:04+02:00 by Gimnaziu.info