Tipuri de texte

Opera literară
– este o lucrare prin care autorul creează un univers imaginar propriu.

Textele literare
– înfăţişează întâmplări, situaţii sau lucruri aparţinând ficţiunii, imaginaţiei scriitorului.

Textele nonliterare
– se referă la aspecte din realitate. Ele pot informa, convinge sau amuza cititorul.

Figura de stil
– este un procedeu utilizat în scopul sporirii expresivităţii unei comunicări.

Personificarea
– este o figură de stil prin care se atribuie însuşiri omeneşti unor fiinţe necuvântătoare sau unor lucruri şi fenomene ale naturii.

Comparaţia
– este o figură de stil prin care se alătură doi termeni, cu scopul de a-l evidenţia pe primul; aceştia pot denumi obiecte, fiinţe, persoane, acţiuni sau noţiuni abstracte.

Versul
– este un rând dintr-o poezie. Există versuri scurte şi versuri lungi.

Strofa
– este un grup de două sau mai multe versuri. Strofele se delimitează între ele printr-un spaţiu alb.

Rima
– este potrivirea ultimelor sunete de la sfârşitul versurilor dintr-o strofă.


Tipuri de texte publicat: 2012-12-21T22:37:25+00:00, actualizat: 2017-01-02T08:57:29+00:00 by Gimnaziu.info