Tipuri de texte

Opera literară

Opera literară este o lucrare prin care autorul creează un univers imaginar propriu.

Textele literare

Textele literare înfăţişează întâmplări, situaţii sau lucruri aparţinând ficţiunii, imaginaţiei scriitorului.

Textele nonliterare

Textele nonliterare se referă la aspecte din realitate. Ele pot informa, convinge sau amuza cititorul.

Figura de stil

Figura de stil este un procedeu utilizat în scopul sporirii expresivităţii unei comunicări.

Personificarea

Personificarea este o figură de stil prin care se atribuie însuşiri omeneşti unor fiinţe necuvântătoare sau unor lucruri şi fenomene ale naturii.

Tipuri de texte

Comparaţia

Comparaţia este o figură de stil prin care se alătură doi termeni, cu scopul de a-l evidenţia pe primul; aceştia pot denumi obiecte, fiinţe, persoane, acţiuni sau noţiuni abstracte.

Versul

Versul este un rând dintr-o poezie. Există versuri scurte şi versuri lungi.

Strofa

Strofa este un grup de două sau mai multe versuri. Strofele se delimitează între ele printr-un spaţiu alb.

Rima

Rima este potrivirea ultimelor sunete de la sfârşitul versurilor dintr-o strofă.


Tipuri de texte publicat: 2022-04-12T08:37:25+03:00, actualizat: 2022-04-12T09:21:46+03:00 by Gimnaziu.info