Inversiunea, Comparaţia, Metafora, Hiperbola, Antiteza

Inversiunea

Inversiunea este figura de stil prin care este schimbată ordinea obişnuită a cuvintelor sau a grupurilor de cuvinte.

Comparaţia

Comparaţia constă în alăturarea a două sau mai multe obiecte, fiinţe, lucruri, idei pe baza unei însuşiri comune.

Metafora

Metafora este figura de stil prin care un termen este înlocuit cu altul, pe baza unei asemănări/apropieri de sens.

Metafora este procedeul stilistic cel mai important al limbajului poetic, deoarece reuşeşte să concentreze semnificaţii şi sugestii foarte bogate.

Inversiunea, Comparaţia, Metafora, Hiperbola, Antiteza

Hiperbola

Hiperbola este exagerarea proporţiilor sau însuşirilor unui obiect, unei fiinţe, unui fenomen.

Hiperbola poate apărea singură sau (de cele mai multe ori) în cadrul altei figuri de stil – epitet, comparaţie, metaforă.

Antiteza

Antiteza este punerea în opoziţie a două elemente (cuvinte, obiecte, fiinţe, fenomene, idei, personaje, situaţii etc.).

Antiteza este un procedeu literar complex, care poate include în structura sa alte figuri de stil.


Inversiunea, Comparaţia, Metafora, Hiperbola, Antiteza publicat: 2018-12-14T13:26:00+02:00, actualizat: 2018-12-14T14:43:58+02:00 by Gimnaziu.info