Inversiunea, comparaţia, metafora, hiperbola, antiteza

Figuri de stil (2)

Figura de stil este un procedeu utilizat în scopul sporirii expresivităţii unei comunicări.

Inversiunea este figura de stil prin care este schimbată ordinea obişnuită a cuvintelor sau a grupurilor de cuvinte.

Comparaţia constă în alăturarea a două sau mai multe obiecte, fiinţe, lucruri, idei pe baza unei însuşiri comune.

Metafora este figura de stil prin care un termen este înlocuit cu altul, pe baza unei asemănări / apropieri de sens. Este procedeul stilistic cel mai important al limbajului poetic, deoarece reuşeşte să concentreze semnificaţii şi sugestii foarte bogate.

Hiperbola este exagerarea proporţiilor sau însuşirilor unui obiect, unei fiinţe, unui fenomen. Hiperbola poate apărea singură sau (de cele mai multe ori) în cadrul altei figuri de stil – epitet, comparaţie, metaforă.

Antiteza este punerea în opoziţie a două elemente (cuvinte, obiecte, fiinţe, fenomene, idei, personaje, situaţii etc.). Antiteza este un procedeu literar complex, care poate include în structura sa alte figuri de stil.


Inversiunea, comparaţia, metafora, hiperbola, antiteza publicat: 2014-01-25T17:26:00+00:00, actualizat: 2017-01-02T08:57:25+00:00 by Gimnaziu.info