Intensitatea curentului electric

Intensitatea curentului electric (I) este o mărime fizică a cărei unitate de măsură este amperul (A).

Prin convenţie, sensul curentului electric, în exteriorul generatorului este de la borna pozitivă la borna negativă a generatorului. Atunci când circuitul electric este alimentat de două baterii, curentul electric are o intensitate mai mare şi efectele lui sunt mai puternice. 

Într-un circuit ampermetrul se leagă în serie. Indicaţia ampermetrului nu depinde de poziţia sa într-un circuit serie deoarece intensitatea curentului electric este aceeaşi în orice punct al circuitului.

Intensitatea curentului electric (I) este o mărime fizică ce caracterizează curentului electric ce străbate un circuit, pe baza efectelor produse de acesta. Unitatea de măsură pentru intensitatea curentului electric în SI este amperul: [I]SI = 1 A

Intensitatea curentului electric

Instrumentul de măsură pentru intensitatea curentului electric este ampermetrul care se leagă în circuit în serie.

Într-un circuit în care becurile sunt grupate în serie, intensitatea curentului electric este aceeaşi în orice punct al circuitului.

Într-un circuit în care becurile sunt grupate în paralel, intensitatea curentului prin circuitul principal este egală cu suma intensităţilor curenţilor ce străbat conductorii legaţi în paralel.Intensitatea curentului electric publicat: 2019-02-11T07:51:16+02:00, actualizat: 2019-02-11T08:40:51+02:00 by Gimnaziu.info