Pronumele posesiv

Pronumele posesiv este pronumele care înlocuieşte numele posesorului şi al obiectului posedat. În comunicare îşi schimbă forma după următoarele categorii gramaticale: persoană, numărul posesorilor şi al obiectelor posedate, gen, caz.

Se foloseşte cel mai adesea la cazurile N. = Ac.; la G. = D. apare rar, iar dintre aceste forme cele de plural sunt considerate literare (alor mei, alor tăi, alor noştri, alor voştri), în timp ce formele de singular nu sunt recomandate ca literare (alui meu, alei mele).

Formele de N. = Ac. ale pronumelui posesiv sunt:
– al meu, a mea, al tău, a ta, al său, a sa (un posesor, un obiect posedat)
– ai mei, ale mele, ai tăi, ale tale, ai săi, ale sale (un posesor, mai multe obiecte posedate)
– al nostru, a noastră, al vostru, a voastră (mai mulţi posesori, un obiect posedat)
– ai noştri, ale noastre, ai voştri, ale voastre (mai mulţi posesori, mai multe obiecte posedate)

Acolo unde pronumele posesive nu au forme proprii, în locul lor se folosesc formele de genitiv ale pronumelui personal (al lor, ale lor); formele de genitiv ale pronumelui personal de persoana a III-a singular (al lui, al ei etc.) se folosesc şi paralel cu al său, a sa, ai săi, ale sale.

Pronumele posesiv

În propoziţie, pronumele posesive pot îndeplini următoarele funcţii sintactice:
Al meu este nou. (SB)
Caietul este al meu. (NP)
Povestea despre al meu este gata. (ATR)
Nu-l văd pe al meu. (CD)
Mă gândesc la al meu. (CI)
În al meu am pus două creioane. (CC)

Atunci când determină un substantiv şi înlocuieşte doar numele posesorului (nu şi pe cel al obiectului posedat), pronumele posesiv devine adjectiv pronominal posesiv. Acesta se acordă în gen, număr şi caz cu substantivului determinat, îndeplinind funcţia sintactică de atribut adjectival.

Substantiv

Creionul este roşu.
Cărţile sunt albastre.

Pronume posesiv

Al meu este roşu.
Ale mele sunt albastre.

Adjectiv pronominal posesiv

Creionul meu este roşu.
Cărţile mele sunt albastre.


Pronumele posesiv publicat: 2019-01-12T15:06:22+02:00, actualizat: 2019-01-12T16:32:40+02:00 by Gimnaziu.info