Evul Mediu (Lumea medievală, Omul şi mediul, Satele şi oraşele, Arta medievală)

Lumea medievală

Către anul 1000, existau câteva zone principale de civilizaţie, constituite pe temeiul unor mari religii.

În cadrul acestor zone existau structuri statale şi culturale specifice.

Europa, în cea mai mare parte barbară, nu era în legătură directă cu regiuni îndepărtate ale lumii.

America era încă izolată, iar restul lumii ignora existenţa ei.

Omul şi mediul

Extinderea suprafeţelor agricole şi progresele tehnice care au înlesnit exploatarea acestora au fost două dintre cauzele creşterii populaţiei Europei în secolele XI-XIII.

Înmulţirea aşezărilor rurale şi dezvoltarea oraşelor au produs schimbări importante în viaţa oamenilor.

S-au reluat activităţile importante mesteşugăreşti şi comerciale, care au constituit importante surse de venituri şi produse pentru locuitorii spaţiului european.

Evul Mediu (Lumea medievală, Omul şi mediul, Satele şi oraşele, Arta medievală)

Satele şi oraşele

În evul mediu, cea mai mare parte a populaţiei locuia în sate.

Începând cu secolele XI-XII, odată cu încetarea migratiilor, viaţa urbană a reînviat.

Pe ruinele vechilor oraşe antice, la întretăierea drumurilor comerciale, în jurul mănăstirilor şi reşedinţelor nobiliare au renăscut oraşele.

Dependente, la început, de seniorul feudal, cu timpul oraşele au dobândit un statut de autonomie, având o guvernare proprie.

Arta medievală

Arta este, într-o oarecare măsură, reflectarea epocii ale cărei condiţii au făcut-o posibilă.

O adevărată revoluţie, îndeosebi în arhitectura Occidentului european, s-a produs începând de prin secolul al XI-lea.

În Evul Mediu, două stiluri artistice au dominat Europa: stilul romanic şi stilul gotic.


Evul Mediu (Lumea medievală, Omul şi mediul, Satele şi oraşele, Arta medievală) publicat: 2018-09-27T14:35:00+03:00, actualizat: 2018-09-27T15:52:18+03:00 by Gimnaziu.info