Naraţiunea, Ideea principală, Ideile secundare, Planul simplu de idei, Planul dezvoltat de idei


I. Naraţiunea


1. Ce este naraţiunea

Naraţiunea este un mod de expunere prin care se relatează fapte şi întâmplări.

Prin naraţiune este prezentată o succesiune de întâmplări petrecute într-o ordine temporală.2. Ce presupune naraţiunea

Naraţiunea presupune:

a) existenţa unui narator;

b) existenţa unei acţiuni;

c) existenţa personajelor.


II. Ideea principală


Ideea principală este o propoziţie sau o frază care cuprinde informaţia esenţială desprinsă dintr-un paragraf sau dintr-un pasaj.III. Ideile secundare


Ideile secundare constituie o dezvoltare a ideilor principale.

Acestea surprind detalii şi oferă lămuriri cu privire la:

a) acţiunile personajelor;

b) locul şi timpul desfăşurării acţiunilor;

c) împrejurările în care se petrec faptele.Naraţiunea, Ideea principală, Ideile secundare

Planul simplu de idei, Planul dezvoltat de idei

Naraţiunea, Ideea principală, Ideile secundare, Planul simplu de idei, Planul dezvoltat de idei


IV. Planul simplu de idei


Planul simplu de idei cuprinde ideile principale, înlănţuite în ordinea apariţiei lor în text.


V. Planul dezvoltat de idei


Planul dezvoltat de idei cuprinde ideile principale şi ideile secundare corespunzătoare acestora, înlănţuite în ordinea apariţiei lor în text.
Naraţiunea, Ideea principală, Ideile secundare, Planul simplu de idei, Planul dezvoltat de idei publicat: 2023-09-25T08:43:49+03:00, actualizat: 2023-09-25T09:47:35+03:00 by Gimnaziu.info