Dansuri populare româneşti (2)

Învârtita este un joc de perechi foarte răspândit în Ardeal. Uneori, un flăcău joacă cu două fete. În timpul jocului se aud strigături cu nuanţă satirică. Melodia are formă bipartită, cu tempo mişcat şi măsură binară.

Jocul din Oaş este foarte vechi şi specific zonei denumite Ţara Oaşului. Melodia, însoţită de ţâpurituri (strigături), are un ritm binar, bazat pe optimi şi este acompaniată cu o formulă sincopată. Este alcătuit din jocul fetelor (mireasa), un joc bărbătesc (roata feciorilor), urmate de un joc de perechi. Ultimul se dansează cu mâinile pe umerii partenerului, în paşi mărunţi, marcând sincopele.

De-a lungul este un dans din zonele Bistriţa-Năsăud şi Cluj, cu caracter solemn, în măsură de trei pătrimi şi mişcare lentă.
Denumirea dansului provine de la modul în care se joacă: în coloană de perechi (de-a lungul unui şir).

Bătutele sunt jocuri de perechi sau de bărbaţi din Moldova, întâlnite şi în alte zone. Mişcarea vioaie şi ritmul binar, uniform (alcătuit din optimi), determină executarea dansului cu paşi bătuţi şi repezi. Dansul este compus din două părţi cu coregrafie diferită: plimbarea liberă a partenerilor, urmată de deplasarea în toate direcţiile a perechilor. Are şi elemente de virtuozitate executate de flăcăi.

Jocurile din Moldova se caracterizează printr-o mişcare vioaie, legănarea elegantă a corpului şi figuri coregrafice variate. Cele mai cunoscute jocuri moldoveneşti sunt: Hora mare (dansata în cerc), bătutele (de perechi), Arcanul, Corăgheasca (de bărbaţi) şi Polobocul (de femei). Întâlnim şi jocuri frecvente în alte zone: Hora, De doi, Brâul.

Iedera este un joc popular din Banat, în măsură de două pătrimi şi mişcare vioaie, a cărui melodie se execută vocal.

Jocul De doi este foarte răspândit în Banat, dar se întâlneşte şi în alte zone ale ţării. Are un tempo mişcat, ritmul format din optimi cu sincope, în măsură binară. Se dansează cu paşi mărunţi şi repezi, anumite accente fiind subliniate prin bătăi din picior. O figură specifică acestui dans este trecerea fetei pe sub braţul băiatului.

Jocurile din Banat sunt foarte variate, predominând cele de perechi (De doi, Măzărica). Dansurile bărbăteşti (Brâul bănăţean, Sorocul) sunt mai dificile din punct de vedere ritmic şi coregrafic.

Jocurile din Dobrogea au un caracter eterogen, ca şi componenţa populaţiei din această zonă. Întâlnim aici multe jocuri din alte părţi ale ţării şi jocuri provenite de la naţionalităţile conlocuitoare. Dintre cele mai importante sunt: Geamparalele, Ghimpele, Şchioapa, Sirimboiul, Tătăraşul ş.a.


Dansuri populare româneşti (2) publicat: 2014-01-09T13:22:16+00:00, actualizat: 2017-01-02T08:57:25+00:00 by Gimnaziu.info