Dependenţa dintre deformare şi forţă

Întinderea elasticului, comprimarea resortului, răsucirea buretelui, încovoierea riglei sunt deformări elastice ale corpurilor.

Deformarea elastică a unui corp este cu atât mai mare cu cât forţa deformatoare este mai mare.

Observaţie:
Dacă forţa deformatoare depăşeşte o anumită limită corpul nu se mai deformează elastic, ci plastic.

Resortul se alungeşte în urma interacţiunii cu corpurile suspendate. Forţa deformatoare (F) datorită interacţiunii corpurilor suspendate cu Pământul, este proporţională cu masa corpurilor.

Alungirea resortului este deci proporţională cu forţa deformatoare. Raportul dintre forţa deformatoare şi alungirea resortului este constant şi îl numim constanta elastică a resortului (k):

k = F/Δl ;  [K]SI = N/m

Dependenţa dintre deformare şi forţă

Deformarea elastică a unui corp este proporţională cu forţa deformatoare.

Un caz particular de deformare elastică a unui corp este întinderea. Alungirea unui corp (Δl) este direct proporţională cu forţa deformatoare (F):

F = k · Δl

unde:
k este constanta elastică a corpurilor;
Δl = l – l0;
l este lungimea corpului deformat; l0 este lungimea corpului nedeformat.


Dependenţa dintre deformare şi forţă publicat: 2019-01-30T14:06:12+02:00, actualizat: 2019-01-30T15:18:26+02:00 by Gimnaziu.info