Europa Centrală

Europa Centrală reprezintă, după poziţia ei geografică, nucleul Europei. Relieful cuprinde trei trepte diferite ca aspect şi geneză: munţi (sistemul alpino-carpatic), podişuri şi câmpii. Resursele de cărbuni superiori sunt cele mai importante. Activitatea economică cunoaşte diferenţieri pe ţări, după tradiţiile, resursele şi posibilităţile financiare proprii. Bazinul Dunării ocupă o parte importantă din această regiune, iar şase ţări nu au ieşire la mare. Peisajul natural a fost transformat de activitatea umană.

Germania

Germania este una dintre ţările întinse şi populate ale Europei. Relieful său urcă în trepte, dinspre nord spre sud. Are una dintre cele mai dezvoltate şi dinamice industrii din lume. Sistemul de transporturi este foarte dens şi modern. Germania este a patra putere industrială din lume. Există câteva concentrări urbane şi industriale, dintre care cea mai importantă este concentrarea Rin-Ruhr. Germania este principalul motor economic al Uniunii Europene în competiţia acesteia cu celelalte regiuni dezvoltate din lume.

Elveţia

Elveţia este o ţară puţin întinsă, muntoasă şi dens populată. Este singura ţară din lume în care există patru limbi oficiale. Are o economie foarte dezvoltată, remarcându-se băncile, producţia de ceasuri şi industria turistică.

Austria

Austria este o ţară predominant montană, dar axa ei economică şi urbană o constituie Dunărea. Este o importantă ţară turistică. În Austria se manifestă un deosebit respect pentru mediul înconjurător şi valorile culturale. Oraşul Viena, deşi este situat spre marginea ţării, reprezintă centrul economic şi cultural al Austriei şi are o certă vocaţie internaţională.

Polonia

Polonia are un relief predominant de câmpie, care îi oferă largi spaţii agricole, unde se cultivă specii mai rezistente la frig (secară, orz, cartofi, sfeclă de zahăr). Industria este influenţată de rezervele mari de cărbuni, concentrate în sud. Zona Katowice este o aglomerare urbană şi industrială bazată iniţial pe exploatoarea cărbunilor superiori.

Europa Centrală

Cehia

Cehia este o ţară de mărime medie atât ca suprafaţă, cât şi ca populaţie. Deşi nu dispune de bogate resurse ale subsolului, cu excepţia celor de cărbuni, are o industrie diversificată. Are, comparativ cu celelalte ţări foste comuniste, o economie mai dezvoltată.

Slovacia

Slovacia este o ţară relativ mică atât ca suprafaţă, cât şi ca populaţie. Concentrează, pe teritoriul său, cele mai mari altitudini din lanţul muntos al Carpaţilor. Nu dispune de resurse însemnate de subsol, dar industria este dezvoltată.

Ungaria

Ungaria, ţară fără ieşire la mare, se suprapune în cea mai mare parte Depresiunii şi Câmpiei Panonice şi este străbătută de Dunăre. Resursele naturale modeste au limitat dezvoltarea industrială. Budapesta reprezintă o mare concentrare economică şi umană.

România

România este o ţară carpatică, danubiană şi pontică. Are o economie care depăşeşte posibilităţile resurselor proprii. Oraşul Bucureşti – capitala ţării – este un oraş mare, de nivel european. Regiunea central-sudică (Braşov – Ploieşti – Bucureşti) constituie o concentrare industrială importantă la nivelul continentului.

Republica Moldova

Republica Moldova are o economie predominant agricolă. Populaţia vorbeşte majoritar limba română. Are legături strânse cu ţările vecine şi Federaţia Rusă.


Europa Centrală publicat: 2018-12-22T09:02:53+02:00, actualizat: 2018-12-22T10:17:42+02:00 by Gimnaziu.info